იდეის ნომერი: 20106
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: თალიკო რუხაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2019-05-22
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-05-22
ბიუჯეტი: 1
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

null

null

null

კეთილმოწყობა

null

null

null

null

null

სადარბაზოების კეთილმოწყობა

პროექტის მიზანი:
სადარბაზოების მოაჯირების შეკეთება და შეღებვა,გარემონტება, სადარბაზოებში სახანძრო ინვენტარიზაციის მოწყობა, და მობინადრეების სიის დაფა, სადარბაზოებში სკამების დამატება,
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
იზრუნეთ მობინადრეების კეთილდძეობის გასაუმჯობესებლად
მოსალოდნელი შედეგი:
იმედია ჩვენს მოთხოვნებს დაგვიკმაყოფილებთ!
განმარტება:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 29 მარტის „მონაწილეობითი ბიუჯეტის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 თებერვლის №102 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბრძანების 4.4. პუნქტის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ საპროექტო განაცხადის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მოიცავს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, ქონება უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. ამ შემთხვევაში ქონება წარმოადგენს კერძო საკუთრებას, შესაბამისად იდეა ვერ გადავა შემდეგ ეტაპზე.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო