კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20149 სივრცე წიგნის მოყვარულთათვის

დღესდღეობით ადამიანთა უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს დროის გატარებას ვირტუალურ სამყაროში,ისინი დამოკიდებულნი არიან სოციალურ ქსელებსა თუ საიტებზე.დღევანდელი გადატვირთული ცხოვრების რეჟიმიდან გამომდინარე ადამიანებს დრო არ რჩებათ წიგნის წასაკითხად,რაც ძალზედ სამწუხაროა .ჩემი პროექტის მიზანია რომ ბათუმელებმა და აქ ჩამომსვლელმა სტუმრებმა მცირე დრო მაინც დაუთმონ წიგნის კითხვას,რადგან წიგნი საინტერესოს ხდის ჩვენი ცხოვრების ყოველ წუთს და ადამიანებს უმდიდრებს ინტელექტს.

ხათუნა დიასამიძე
2020-08-31

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20150 ბათუმის სამაგიდო თამაშების კლუბის ჩამოყალიბება

პროექტის მიზანია, ქ. ბათუმში გაჩნდეს ახალგაზრდებისათვის სამაგიდო თამაშების კუთხე, სადაც ახალგაზრდები, და არამარტო, სხვა დაინტერესებული პირები, უფასოდ შეძლებენ: ა) საინტერესო სამაგიდო თამაშების თამაშის სწავლებას; ბ) სამაგიდო თამაშების თამაშს, ათვისებას; მათ შესახებ ინფორმაციის მიღებას; გ) შემეცნებითი სამაგიდო თამაშების თამაშით სასარგებლო უნარების გამომუშავებას; დ) მსგავსი ინტერესების მქონე თანატოლების გაცნობას; ე) ჯანსაღი, ალტერნატიული გართობის საშუალებისათვის სივრცის შექმნას. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, აქვე აღვნიშნავ, რომ „სამაგიდო თამაშებში“ არ იგულისხმება ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აზარტული, მომგებიანი ან სხვა თამაშობები, არამედ გასართობი (როგორიცაა მაგალითად ჭადრაკი, Settler of catan ა.შ), შემეცნებითი, მათ შორის ისტორიული ხასიათის მატარებელი სამაგიდო თამაშები, რომლებიც ეხმარება მოთამაშეს კოგნიტური, სოციალური, მახსოვრობის, ლიდერობის, მოლაპარაკების უნარების და სხვა აუცილებელი თვისებების გამომუშავებაში.

გიორგი კეკენაძე
2020-08-31

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20151 საერთო სამუშაო ჰაბი ბათუმში

ბათუმი არის ქალაქი, სადაც ცხოვრობს უამრავი ქართველი, ასევე უცხოელი ფრილანსერი, ადამიანები უფრო და უფრო აქტიურად მუშაობენ დისტანციურად, პანდემიის ფონზე კი საქართველოს მთავრობამ მოიწვია უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომ იმუშაონ დისტანციურად საქართველოდან. სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტად დგას საჭიროება შეიქმნას ჰაბი, სადაც ახალგაზრდებს, ფრილანსერებს, და ზოგადად ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა გამოიყენოს საერთო სამუშაო სივრცე. Coworking კულტურა უფრო და უფრო მეტად იკიდებს ფეხს, ყველა დიდ თუ პატარა ქალაქში დგება მსგავსი სივრცეების არსებობის საჭიროება. სივრცის მიზანი იქნება: 1. მისცეს შესაძლებლობა ქართველ და უცხოელ ფრილანსერებს ქონდეთ სტაბილური საერთო სამუშაო სივრცე (კონკრეტული საფასურის სანაცვლოდ) 2. მისცემს ახალგაზრდებს, ანტრეპრენერებსა და სტარტაპერებს, ასევე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შესაძლებლობას გამოიყენონ საერთო სამუშაო სივრცე უსასყიდლოდ, ან სიმბოლურ ფასად, შესაბამისად მოხდება მსგავსი საქმიანობის ზოგადი ხელშეწყობა. 3. სივრცე ხელს შეუწყობს ქალაქის გავითაფრებას, სხვადასხვა ტიპის კულტურული, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო ღონისძიებების მასპინძლობას სივრცე იქნება მრავალფუნქციური, იქნება როგორც საერთო სამუშაო სივრცის ოთახები, ასევე საგამოფენო/სატრენინგო დარბაზი და კაფეტერია. მსგავსი სივრცე ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ბათუმში მცხოვრები სხვადასხვა ადამიანის გააქტიურებასა და საინტერესო იდეების განვითარების ხელშეწყობაში.

თეონა დალაქიშვილი
2020-09-01

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20158 თანამედროვე ხელოვნების კედელი - გალერეა

ბათუმი არის ტურისტული ქალაქი, რომელსაც თანამედროვე ხელოვნების წარმოსაჩენად ესაჭიროება ალტერნატიული საგამოფენო სივრცეები. ბათუმში ჩამოსულ ტურისტებს, ტრადიციულ კულტურულ სანახაოებთან ერთად, უნდა ჰქონდეთ ადგილობრივი თანამედროვე ხელოვნების გაცნობის შესაძლებლობა. დღეს ასეთი ლოკაციები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხვადასხვა ტურისტულ ჯგუფებში. ასევე, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ხელოვანებმა წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და ნამუშევრები გააცნონ ფართო საზოგადოებას. პროექტში მონაწილეობას მიიღებს ქართველი და უცხოელი ხელოვანები.

ლევან გელიაშვილი
2020-09-04

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20161 ქართული ჭიდაობის აკადემია

მომავალი თაობების სწორად აღზრდისათვის აუცილებელია ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ინტელექტუალურ განათლებასთან ერთად იქნება შედეგის მომტანი. ქართული ჭიდაობა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურია. ის უფრო გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ვიდრე საქართველოს ზღვისპირეთში. ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაციისათვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია „ქართული ჭიდაობის აკადემია“ ჩამოყალიბება ბათუმში. ამ მხრივ ბათუმის პირობები ძალიან ხელსაყრელია სხვადასხვა მიზეზების გამო: ბათუმი არის ევროპის სპორტული ქალაქი, განვითარებულია როგორც საერთაშორისო. ისე შიდა ტურიზმი, ბათუმში არსებობს ქართული ჭიდაობის სექციები და ასევე მოქმედებს ქართული ჭიდაობის მზრუნველთა საბჭო. ეს წინაპირობები კარგ საფუძველს იძლევა, რომ იდეაში არსებული „ჭიდაობის აკადემია“ ჩამოყალიბდეს და მიიღოს მსურველები.

პაატა ურიადმყოფელი
2020-09-04

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20168 ბათუმის კულტურული ელექტრონული რუკა

1. ელექტრონული გვერდის შექმნა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით - ინფორმაციული, ვიზუალური, დოკუმენტური, სანახაობითი და საინტერესო მოვლების ამსახველი, ისტორიული ფასეულობების, კულტურული ღირებულებების მოძიება, თავმოყრა და ერთიან სივრცეში განთავსება; 2. ქალაქ ბათუმის კულტურული (ხელოვნება (მოქანდაკეობა (ძეგლები), მხატვრობა, ხუროთმოძღვრება (არქიტექტურა, მ.შ. კულტურული მემკვიდრეობა), კინომატოგრაფია (დოკუმენტური კინო, ანიმაციური ფილმები, მხატვრული კინო), ლიტერატურა (მწერლები - დრამატურგია, პოეზია, პროზა), მუსიკა, თეატრი, მუზეუმი, ფოლკლორი (სიმღერა, ქორეოგრაფია), ფოტოხელოვნება, რწმენა (მითოლოგია, რელიგია, ფილოსოფია), კულინარია, გართობა...) ელექტრონული რუკის შექმნა; 3. ბათუმის / აჭარის / საქართველოს - მდიდარი კულტურის, მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული ღირებულებების, უძველესი ტრადიციებისა და ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის თვითმყოფადობის - ქართული ფასეულობების, რომელიც არის მსოფლიო კულტურის, საგანძურის შევსების უშრეტი და მადლიანი წყარო, წარმოჩინება, საერთაშორისო ინტერესის გაღვივება, პოპულარიზაცია, რეკლამირება;

ირაკლი ღლონტი
2020-09-05

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20170 მობილური კინოთეატრი

პროექტი გაზრდის ახალგაზრდების ინტერესს ქართული კინო-ხელოვნების მიმართ, გააცნობს მათ კინოხელოვნებაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების ხერხებს და უახლეს ტენდენციებს. პროექტი „მობილური კინოთეატრის"–ის განხორციელების არსი ასევე იმაში მდგომარეობს, რომ სტუდენტების დიდ ნაწილს ხშირად არ აქვთ საშუალება იხილოს ახალი ქართული კინოპროდუქცია, ასევე კინო-ინდუსტრიაში არსებული სიახლეების შესახებ უმეტესობა იღებს ინფორმაციას ტელევიზიიდან ან ინტერნეტიდან სადაც ინფორმაცია არის დიდი რაოდენობით მოცემული და არ არის სტრუქტურირებული. ჩვენი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაინტერესებულ სტუდენტებს ინფორმაციას მიაწვდიან გამოცდილი სპეციალისტები, რომლებიც კინოჩვენების, შემდეგ მოაწყობენ განხილვას და უპასუხებენ ყველა იმ კითხვას რომელიც მაყურებლებისთვის იქნება საინტერესო. პროექტის ინტერაქტიულობა არის მისი მთავარი პლიუსი. პროექტის არსია გააცნოს ახალგაზრდებს ახალი ქართული კინო და მოახდინოს ქართული კინოხელოვნების პოპულარიზაცია. კინო როგორც ხელოვნება, ძალიან მრავალმხრივია და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ის ინტერაქციის საშუალებაც გახდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. გარდა სრულმეტრაჟიანი ფილმებისა, სულ უფრო პოპულარულები ხდება კინოხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, როგორიცაა სერიალი, დოკუმენტალისტიკა, კინონოველები და მანიფესტები, მოკლემეტრაჟიანი რგოლები, ვიდეოარტები და ა.შ. ბევრი ქვეყანა საკუთარ კინოინდუსტრიას იყენებს როგორც ტურიზმისა და კულტურის ეკონომიკის გამაძლიერებელ ფაქტორს.

სოფიკო თოქმაჯიშვილი
2020-09-05

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20172 უქომაგე ბათუმში

ზაფხულის სეზონის დასაწყისში, ერთთვიანი მასშტაბური უფასო სპორტულ-გასართობი სანახაობის მოწყობა ბათუმელი სპორტის მოყვარულებისთვის. პროექტის სოციალური მხარე - ახალგაზრდებისა და სტუდენტების დასაქმება და ხელშეწყობა სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია - ბათუმის მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი ფანკლუბების წევრებით დაკომპლექტებული გუნდებს შორის. საგანმანათლებლო ასპექტი - მონაწილე ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის გაცნობა, კონცერტები, კულინარიული შოუები, შეხვედრები. გართობა - მონაწილე გუნდების ფანკლუბების მოწყობა, თემატური კონცერტები და შოუები, შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან - სახალხო საუბრების ფორმატი. ურთიერთობა კერძო სექტორთან - საქართველოში წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია (საკვები, და ა.შ), ადგილობრივი რესურსის მაქსიმალური ჩართვა.

ირაკლი აბულაძე
2020-09-05

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20175 ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა ბაფიტი / street art movement BAFFITI

მსოფლიო ხელოვნებაში დიდი ადგილი უჭირავს ქუჩის ხელოვნებას. მოძრაობა "ბაფიტის" როლი კი პატარა საზღვაო ქალაქის ხელოვნების ცენტრად ქცევაში უნიკალური იქნება. უნდა ვაღიაროთ, რომ ბათუმში მრავლადაა უსახური კედლები, რომლებიც ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს, არ ერწყმის არქიტექტურულ ანსამბლს; ნეგატიურ გავლენას ახდენს მნახველზე და დამაზიანებელია ქალაქის საიმიჯო იერსახისათვის. გარდა ამისა, ბათუმი განებივრებულია დიდი შესაძლებლოების მქონე ახალგაზრდა ხელოვანებით, რომლებიც უმეტესწილად საკუთარი ინიციატივით და ფინანსური კონტრიბუციით ცდილობენ ქალაქის იერსახეზე იზრუნონ. ვერ ხდება შემოქმედთა პოტენიციალის რეალიზება იმ პირობებში, როცა მათი ნიჭი და ახალგაზრდული ენერგია სწორად შეიძლება იქნეს გამოყენებული საზოგადოერივი საქმისთვის. მათ ხელეწიფებათ არსებული მოცემულობა გამოიყენონ როგორც პლატფორმა, რომელიც გამოხატავს ქალაქის მოსახლეობის მსოფლმხედველობას და სწორ მესიჯებს დატოვებს ვიზიტორებისათვის, რაც ბათუმისთვის, როგორც ტურისტული რეგიონის ცენტრისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. იდეის მ ი ზ ნ ე ბ ი : 1. ქალაქის იერსახის გალამაზება; 2. ადგილობრივი ადამიანური (შემოქმედებითი, ინტელექტუალური და ფიზიკური) რესურსების გამოყენება; 3. ქუჩის მხატვრობის პოპულარიზაცია; 4. სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; 5. მოსახლეობის ჩართვა საკუთარი ქალაქის ცხოვრებაში; 6. ახალგაზრდების მიერ ხელოვნების ამ სპეციფიკურ დარგის აღქმა და მასში უშუალო მონაწილეობა; 7. ვიზიტორებისთვის ერთგვარი აქცია-პერფორმანსის დემონსტრირება (თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პროექტის განხორციელების პერიოდი აქტიურ ტურისტულ სეზონს ემთხვევა), რაც ბათუმს ტრენდული ქალაქის იმიჯს შეუქმნის; 8. ქალაქის რეკლამირების დამატებითი შესაძლებლობა. 9. ქართველი მხატვრების ერთგვარი გაერთიანების ჩამოყალიბება, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებების შერწყმასა და იმპლემენტაციას ჩაუყრის საფუძველს. 10. რეგიონის მასშტაბით მხატვრული იდეების რეალიზება, რომელსაც აღნიშნული ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა "BAFFITI" უზრუნველყოფს. 11. მსოფლიოს წამყვანი ქუჩის მხატვრების ინტეგრაცია ქართულ სამხატვრო რეალობასთან და კულტურათა შორის მრავალფეროვნების დაახლოება. ბაფიტი ქალაქის მოძრაობაა, რომელიც რეგიონის მაშტაბით ქუჩის მხატვრობის იდეას რეალობად აქცევს და პროცესში უშუალოდ მოქალაქეები იქნებიან ჩართული.

იოსებ ჯორბენაძე
2020-09-05

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20184 ქართული საბრძოლო ხელოვნების თანამედროვე მუზეუმი

ქართული საბრძოლო ხელოვნების, როგორც ქართული კულტურის ერთერთი უმთავრესი ნაწილის პოპულარიზაცია, საქართველოს საბრძოლო კულტურის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, აღსაზრდელი თაობის ინტერესის გაღვიძება ტრადიციული საბრძოლო კულტურის მიმართ, ქ. ბათუმისათვის მნიშვნელოვანი კულტურულ-ტურისტული ობიექტის შემატება. ჩვენი ქვექნის კიდევ ერთი საამაყო კულტურის ნაწილის, ქართული საბრძოლო ხელოვნების გაცნობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. საქართველო როგორც ცივილიზაციის აკვანი, დიადი საბრძოლო კულტურისა და ისტორიის ქვეყანაა და ქართული საბრძოლო ხელოვნების თანამედროვე მუზეუმი ქ. ბათუმში იქნება ერთერთი მთავარი კერა ჩვენი საამაყო საბრძოლო კულტურის შესაცნობად.

ღვთისავარი ხასიევი
2020-09-05