პროექტის შესახებ

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი „შენი იდეა ბათუმს“ მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს აქტიურად ჩაერთონ ბათუმის ბიუჯეტის მართვაში. პროექტის ფარგლებში მერიის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ხდება გარკვეული რაოდენობის თანხის გამოყოფა მოქალაქეების იდეების დაფინანსებისთვის. სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე www.idea.batumi.ge წინასწარ დაანონსებულ ვადებში მოქალაქეებს შეუძლიათ დაარეგისტრირონ იდეები, ხოლო შემდგომ ხმის მიცემის გზით თავადვე გამოავლინონ გამარჯვებულები.

რეგისტრაციის პროცესი

რეგისტრაციის გავლა აუცილებელია, როგორც პროექტის დარეგისტრირებისთვის, ასევე ხმის მიცემისთვის!

I. რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ (www.idea.batumi.ge) თუკი გაქვს ელექტრონული ხელმოწერა

II. რეგისტრაცია ასევე შეგიძლია გაიარო ბათუმის მერიაში ან 14 სერვის ცენტრში (მერიის წარმომადგენლობა ბათუმის უბნებში)

III. რეგისტრაციისთვის აუცილებლია თან იქონიოთ ID ბარათი

IV. რეგისტრაციის შედეგად მოქალაქეს ენიჭება მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლითაც შესაძლებელი ხდება ონლაინ პლატფორმაზე www.idea.batumi.ge -ზე ავტორიზაციის გავლა, იდეის დარეგისტრირება ან/და რჩეული იდეისთვის ხმის მიცემა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის „შენი იდეა ბათუმს“ წლის ციკლი შემდეგნაირად გამოიყურება:

გასათვალისწინებელი საკითხები

I. პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულ მოქალაქეს (18+), რომელიც რეგისტრირებულია ბათუმში

II. შეგიძლია დაარეგისტრირო პროექტი ან/და მისცე ხმა შენს რჩეულ პროექტს

III. თითოეული პროექტის ღირებულება უნდა ექცეოდეს 500 000 ლარის ფარგლებში და უნდა განხორციელდეს 2020 წლის დეკემრამდე

IV. პროექტი უნდა ხორციელდებოდეს ბათუმში და უნდა განეკუთვნებოდეს თვითმმართველობის კომპეტენციას

V. პროექტი მიზნად უნდა ისახავდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას

VI. პროექტი უნდა წარმოადგენდეს საზოგადოებრივ საკუთრებას და არ იწვევდეს მოვლა-პატრონობის მნიშვნელოვან დამატებით ხარჯებს.

გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა

იდეების რეგისტრაციის შემდეგ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახდენს პროექტების პირველად ანალიზს (სამართლებრივ და ფინანსურ შეფასება), ბოლოს კი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო წინასწარა განსაზღვრული კრიტერიუმებით ირჩევს პროექტებს, რომელიც გადის ხმის მიცემაზე. ხმის მიცემის პროცესში ერთვებიან მოქალაქეები. პლატფორმაზე რიგისტრირებულ მოქალაქეს უფლება ეძლევა ხმა მისცეს სამ პროექტს.