პროექტის შესახებ

პროექტს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 2019 წლიდან ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა (GGI)-ის მხარდაჭერით. ამ დრომდე განხორციელდა პროექტის სამი ციკლი. ჯამში მოქალაქეებმა გამოავლინეს 13 გამარჯვებული იდეა, რომელთა განხორციელება გათვალისწინებულია ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში.

ამჟამად განხორციელების პროცესშია პროექტის 2022 წლის ციკლი, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება

დეტალური ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს

პროექტის მხარდამჭერები არიან: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა (GGI) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).