იდეის შესახებ

შენი იდეა ბათუმს“ ეს არის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი, რომლის განხორციელება ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2019 წელს დაიწყო. ამ დრომდე განხორციელდა პროექტის სამი, 2019-2020-2021 წლების ციკლი. ჯამში კი მოქალაქეებმა გამოავლინეს 13 გამარჯვებული იდეა. გამარჯვებული იდეებიდან ერთი „ფრანების ფესტივალი“ უკვე განხორციელდა, ხოლო დანარჩენი გამარჯვებული იდეების განხორციელება გათვალისწინებულია 2021 წლის ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტში.

პროექტის ფარგლებში შექმნილია ვებ-გვერდი www.idea.batumi.ge სადაც მოქალაქეები ელექტრონულად ახდენენ იდეების რეგისტრაციას და ხმის მიცემის გზით გამარჯვებული იდეების გამოვლენას.


პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 2021 წლის ციკლი შემდეგნაირად გამოიყურება:

+ ციკლი

+ მხარდამჭერების ტექსტი რჩება

დეტალური ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს

პროექტის მხარდამჭერები არიან: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა (GGI) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).