პროექტის შესახებ

პროექტს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 2019 წლიდან ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა (GGI)-ის მხარდაჭერით.

ამჟამად განხორციელების პროცესშია პროექტის 2023 წლის ციკლი, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება

დეტალური ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს

პროექტის მხარდამჭერები არიან: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა (GGI) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).