პროექტის შესახებ

თუ გაქვს იდეა, რომელიც გინდა განახორციელო ბათუმში, მაშინ ეს პროექტი შენთვისაა!

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის „შენი იდეა ბათუმს“ 2020 წლის ციკლი შემდეგნაირად გამოიყურება:

გასათვალისწინებელი საკითხები

I. პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულ მოქალაქეს (18+), რომელიც რეგისტრირებულია ბათუმში

II. შეგიძლია დაარეგისტრირო პროექტი ან/და მისცე ხმა შენს რჩეულ პროექტს

III. თითოეული პროექტის ღირებულება უნდა ექცეოდეს 500 000 ლარის ფარგლებში და უნდა განხორციელდეს 2020 წლის დეკემრამდე

IV. პროექტი უნდა ხორციელდებოდეს ბათუმში და უნდა განეკუთვნებოდეს თვითმმართველობის კომპეტენციას

V. პროექტი მიზნად უნდა ისახავდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას

VI. პროექტი უნდა წარმოადგენდეს საზოგადოებრივ საკუთრებას და არ იწვევდეს მოვლა-პატრონობის მნიშვნელოვან დამატებით ხარჯებს.

მნიშვნელოვანი ვადები

რეგისტრაციის პროცესი

რეგისტრაციის გავლა აუცილებელია, როგორც პროექტის დარეგისტრირებისთვის, ასევე ხმის მიცემისთვის!

I. რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ (www.idea.batumi.ge) თუკი გაქვს ელექტრონული ხელმოწერა

II. რეგისტრაცია ასევე შეგიძლია გაიარო ბათუმის მერიაში ან 14 სერვის ცენტრში (მერიის წარმომადგენლობა ბათუმის უბნებში)

III. რეგისტრაციისთვის აუცილებლია თან იქონიოთ ID ბარათი

IV. რეგისტრაციის შედეგად მოქალაქეს ენიჭება მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომლითაც შესაძლებელი ხდება ონლაინ პლატფორმაზე www.idea.batumi.ge -ზე ავტორიზაციის გავლა, იდეის დარეგისტრირება ან/და რჩეული იდეისთვის ხმის მიცემა.

გამარჯვებული პროექტის გამოვლენა

იდეების რეგისტრაციის შემდეგ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახდენს პროექტების პირველად ანალიზს (სამართლებრივ და ფინანსურ შეფასება), ბოლოს კი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო წინასწარა განსაზღვრული კრიტერიუმებით ირჩევს 10 პროექტს, რომელიც გადის ხმის მიცემაზე. პლატფორმაზე რიგსიტირებულ მოქალაქეს აქვს უფლება მისცეს ხმა სამ რჩეულ პროექტს. ხმის მიცემის შედეგად გამოვლენილი გამარჯვებული იდეების რაოდენობა კი პროექტის საერთო ბიუჯეტის გათვალისწინებით განისაზღვრება. მინიმალური ხმის რაოდენობა კი ბათუმში რეგისტრირებული მოსახლეობის 0,5 % -ია დაახლოებით 700 ხმა.