პროექტის შესახებ

თუ გაქვს იდეა, რომელიც გინდა განახორციელო ბათუმში, მაშინ ეს პროექტი შენთვისაა!

ბათუმის მერია იწყებს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვას, რომლიც ფარგლებშიც გამოყოფილია 120,000 ლარი! შენ შეგიძლია გადაწყვიტო რა პროექტებს მოხმარდეს აღნიშნული თანხა!

გასათვალისწინებელი საკითხები

I. პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულ მოქალაქეს (18+), რომელიც რეგისტრირებულია ბათუმში

II. შეგიძლია დაარეგისტრირო პროექტი ან/და მისცე ხმა შენს რჩეულ პროექტს

III. პროექტი უნდა ხორციელდებოდეს ბათუმში და უნდა განეკუთვნებოდეს თვითმმართველობის კომპეტენციას

IV. პროექტი მიზნად უნდა ისახავდეს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნას

V. პროექტი უნდა წარმოადგენდეს საზოგადოებრივ საკუთრებას და არ იწვევდეს მოვლა-პატრონობის მნიშვნელოვან დამატებით ხარჯებს.

ყურადღება მიაქციე ვადებს

რეგისტრაციის პროცესი

რეგისტრაციის გავლა აუცილებელია, როგორც პროექტის დარეგისტრირებისთვის, ასევე ხმის მიცემისთვის!

I. რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ (www.idea.batumi.ge) თუკი გაქვს ელექტრონული ხელმოწერა

II. რეგისტრაცია ასევე შეგიძლია გაიარო ბათუმის მერიაში ან 14 სერვის ცენტრში (მერიის წარმომადგენლობა ბათუმის უბნებში)

III. რეგისტრაციისთვის აუცილებლია თან იქონიოთ ID ბარათი