იდეის შესახებ

„შენი იდეა ბათუმს“ ეს არის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი, რომლის განხორციელება ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2019 წელს დაიწყო. ამ დრომდე განხორციელდა პროექტის ორი, 2019-2020 წლების ციკლი. ჯამში კი მოქალაქეებმა გამოავლინეს 5 გამარჯვებული იდეა. გამარჯვებული იდეებიდან ერთი „ფრანების ფესტივალი“ უკვე განხორციელდა გასულ წელს, ხოლო დანარჩენი გამარჯვებული იდეების განხორციელება გათვალისწინებულია 2020 წლის ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტში.

პროექტის ფარგლებში შექმნილია ვებ-გვერდი www.idea.batumi.ge სადაც მოქალაქეები ელექტრონულად ახდენენ იდეების რეგისტრაციას და ხმის მიცემის გზით გამარჯვებული იდეების გამოვლენას.

ამჟამად პროცესშია 2021 წლის ციკლი, რომლის განხორციელებაც შემდეგნაირად მიმდინარეობს:

დეტალური ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს

პროექტის მხარდამჭერები არიან: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა (GGI) და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI).