რეგისტრაციაგანცხადება

ელექტრონულად რეგისტრაციის ინსტრუქცია

გთხოვთ მოათავსოთ ახალი პირადობის მოწმობა წამკითხველში

გამოიყენეთ პროგრამა: "პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა", გადმოწერეთ https://id.ge/download -დან

შეავსეთ პირადი მონაცემები და გაეცანით წესებსა და პირობებს თანხმობის შემთხვევაში დააკლიკეთ - „ვეთანხმები“. დაკლიკეთ ღილაკს - "ელექტრონულად ხელმოსაწერი დოკუმენტის გენერირება" და გაეცანით დაგენერირებულ PDF დოკუმენტს. დააკლიკეთ ღილაკს - "ხელმოწერა", რის შემდეგაც გაიხსნება "პირადობის ელექტრონული მოწმობის უნივერსალური პროგრამა", რომლის მეშვეობითაც შეძლებთ დოკუმეტზე ელექტრონულად ხელმოწერას.

მონაცემების სწორად შევსების შემთხვევაში მითითებულ ნომერზე მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (მომხმარებლის სახელსა და პაროლს). პლატფორმაზე ავტორიზაციისთვის იგივე პროცედურის გავლა არ არის საჭირო, გამოიყენეთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი.

რეგისტრაცია ასევე შეგიძლიათ გაიაროთ ქ. ბათუმის მერიასა და მუნიციპალურ სერვისცენტრებში.

ახალი პირადობის მოწმობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ - https://id.ge/ ან მიმართეთ იუსტიციის სახლს.

ელექტრონული რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ელექტრონული ხელმოწერის ფლობა, რომელსაც გასცემს იუსტიციის სახლი. თუკი თქვენ გაქვთ ელექტრონული ხელმოწერა, მიჰყევით შემდეგ პროცედურებს:

გისურვებთ წამრატებებს !