იდეის ნომერი: 20075
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ირაკლი მალაყმაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-01-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-01-01
ბიუჯეტი: 350000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

Waste Sorting Facility

1

300000

Additional Equipment

1

50000

ნარჩენების სორტირება, შემდგომში გადამუშავება

პროექტის მიზანი:
პროექტი მიზნად ისახავს ქალაქში დაგროვილი ნარჩენების გადამუშავების მექანიზმის დანერგვას, რაც პირველ რიგში მოიცავს მის დახარისხება სორტირებას. პროექტი ორიენტირებულია დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის რაც დადებით ეფექტს იქონიებს ქალაქის ყველა მოსახლეზე.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ეკოლოგიური პრობლემების გარდა ქალაქისთვის დამანგრეველი ეფექტი მოაქვს დაუხარიხებელ ნარჩენებს. გარდა იმისა რომ ნარჩენების დახარისხება დადებით ეფექტს მოიტანს არა მარტო ქალაქის ეკოლოგიისთვის არამედ მისი სორტირების კულტურის შემოტანით მთელს საზოგადოებსთვის, არ უნდა დავივიწყოთ სორტირებული ნარჩენების თავიდან გამოყენებაზე სხვადასხვა დანიშნულებით. პირველ რიგში საჭიროა შეირჩეს გადამამუშავებელი საწარმოს გამართულად და ეფექტურად მუშაობისთვის შესაფერისი ტერიოტორია/ფართი და მოხდეს აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შეტანა დამონაჟება. საჭიროა გადაჭრილ იქნას საკითხი ნარჩენების საწარმოში მიტანისა და სორტილებული ნარჩენების დახარისხება/გატანა.
მოსალოდნელი შედეგი:
შედეგად მივიღებთ უფრო სუფთა და განვითარებულ ქალაქს

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო