იდეის ნომერი: 20134
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: შალვა ტაბაღუა
განხორციელების ვადა (დან): 2022-03-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-06-30
ბიუჯეტი: 70768
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

უფროსი მსაჯი

1

80

მდივანი

2

70

ექიმი

2

60

მსაჯი

15

60

მომსახურე პერსონალი

2

50

პრიზი 1

6

70

პრიზი2

6

60

პრიზი 3

6

50

პრიზი 4

6

40

მონაწილე

10

20

გაუთვალისწინებელი ხარჯი

3

100

აფიშები

100

5

სიგელები

360

3

ფინალური პრიზი 1

6

100

ფინალური პრიზი 2

6

80

ფინალური პრიზი 3

6

70

ფინალური პრიზი 4

6

60

საუკეთესო მსაჯი

3

50

გამარჯვებული გუნდის ხელმძღვანელი

3

50

თასი 1-ლი ადგილი

1

100

თასი მე-2 ადგილი

1

80

თასი მე-3 ადგილი

1

60

უმანქანო დღე ბათუმში

პროექტის მიზანი:
1. ქალაქ ბათუმში ეკოლოგიური (მხუთავი გაზი, ფენოლი, გამონაბოლქვები) ჯაჭვის გაჯანსაღება და გაუმჯობესება; 2.ყველა სახის ავტომობილის მძღოლებისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; 3. სპორტულ/ გასართობი ღონისძიებების ( ნარდი, დრასტი, შაში) გაცნობა და მათი საშუალებით მოქალაქეების დამეგობრება.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში 2022 წლის მარტი- ივნისის თვეებში, ყოველ პარასკევსა და შაბათს ბათუმის 14-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდება შეჯიბრებები ნარდში შაშში და დარატსში, შეჯიბრში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც დაინტერესებული პირები ასევე განსაკუთრებულად მოწვეულნი იქნებიან ბათუმის მძღოლები, აღნიშნული ღონისძიებების და უშუალოდ პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთვის შეიქმნება Facebook გვერდი, ასევე ინფორმაცია გავრცელდება ბეჭდურ მედიაშიც, რადიოსა თუ სხვადასხვა ადგილობრივ ტელევიზიებში. ღონისძიებებში აქტიურად ჩაებმებიან ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადმინისტრაციულ ერთეულში მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას. შეჯიბრის დასრულების სემდეგ გამარჯვებულებს გადაეცემათ სხვადასხვა სახის ჯილდოები: თასები, სიგელები, მედლებითუ ფასიანი პრიზები.
მოსალოდნელი შედეგი:
მსგავსი იდეა/პროექტი ქ. ბათუმში ჯერ-ჯერობით არ განხორციელებულა, ეს იქნება მსგავსი სპორტული ღონისზიებების საწყისი, რომელიც ხელს შეუწტობს პირველ რიგში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობას, მოქალაქეებს მოარიდებს აზარტულ თამაშებს და ალტერნატიულად შესთავაზებს მსგავსი ტიპის ღონისძიებას, მეორეს მხრივ აღნიშნულ დღეებში მძღოლების ჩართულობა უზრუნველყოფს ავტომოილთა გადაადგილების შემცირებას ქალაქში, რაც გამონაბოლქვების რაოდენებობას მცირედით, თუმცა მაინც შეამცირებს და რაც მთავარია მსგავსი აქტივობებით მოქალაეები დაახლოვდებიან და დამეგობრდებიან.
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ იდეის განხორციელება არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას, აქედან გამომდინარე „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 აგვისტოს N18 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის და მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.დ" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნას - მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში წარდგენილი იდეები უნდა შეესაბამებოდეს მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს. შესაბამისად იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო