იდეის ნომერი: 20202
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: დიანა ხავლოშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2022-12-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2040-01-08
ბიუჯეტი: 5000

ბათუმი მიუსაფარი ძაღლების გარეშე!

პროექტის მიზანი:
ბათუმში უპატრონო ძაღლების გადაშენება, ქალაქი ძაღლების გარეშე, სადაც ყველას შეუძლია თამამად გაიაროს, ძაღლები ჩემი ქვეყნის სირცხვილი გახდა, ევროპის ქვეყანაშებში არყავთ დამგეშებული მიუსაფარი ძაღლები.... და რატომ გახდა ეს პრობლემა მოუგვარებელი საქართველოში, ბევრი ცხოველთა დამცველები ამბებონე რომ კარგია როცა დამგეშებული 20 /30 ძაღლი ერთად დაბორიალებს ბათუმის ქუჩებში.... ეს მიუთითებს რომ ჩვენი ქალაქი პროვინცია... იმედია ოდესმე მაინც გამოსწორდება ეს საკითხი... რადგან ბევრი ფიქრობს რომ ქვეყანაში ბევრი პრობლემა და ძაღლები აღარავის ახსოვს... თუმცა ეს პრობლემა უპირველესია და სირცხვილია....
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ვფიქრობ კარგი იქნება ახალი თავშესაფარის გახსნა ძაღლებისთვის და ყველა ძაღლის იქ მიყვანა, ეს გაასუფთავებს ქუჩებს და ადამიანებს ქალაქში თავისუფლად სიარული შეეძლებათ
მოსალოდნელი შედეგი:
შედეგი ის იქნება რომ ჩვენი ქალაქი არ დაემსგავსება პროვინციას...
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ განაცხადი არასრულყოფილად არის წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნას - „განაცხადის ფორმა სრულყოფილად უნდა იყოს შევსებული“. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

  1. 2022-12-21 07:54:52 მამუკა დარჩია

    საკითხი აქტუალურია, თუმცა საჭიროა დეტალური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა.

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო