იდეის ნომერი: 20205
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნიკოლაი რუხაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2022-12-09
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-12-09
ბიუჯეტი: 0

ტროტუარი ფეხით მოსიარულეთათვის

პროექტის მიზანი:
მიზანია, ურბანული გარემო გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი ფეხით მოსიარულეთა დაველოსიპედისტებისთვის, ჩაერთოს მზრუნველი ბათუმელი მოქალაქეები და სტუმრებიპრობლემის მოგვარებაში, აიძულონ დამრღვევები დაიცვან წესები.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ბათუმის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა ტროტუარებზე და ველო ბილიკებზე გაჩერებაა. ქალაქის მოქალაქეებს და სტუმრებს საავტომობილო გზის გასწვრივ ტროტუარზე გაჩერებულიმანქანების გვერდის ავლით უწევთ, ხოლო მშობლებმა ეტლებით, ველოსიპედისტები და შშმპირები შემოვლითი მარშრუტები უნდა აირჩიონ. იდეა არის აპლიკაცია მობილური მოწყობილობებისთვის, რომლის დახმარებით ნებისმიერდარეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია გაუგზავნოს დამრღვევი მანქანის ფოტო, რათამფლობელთან მიმერთულებით მიიღონ ზომები.
მოსალოდნელი შედეგი:
განხორციელება. დეველოპერებისთვის კონკურსის გამართვა, აპლიკაციის შექმნა, მისიპოპულარიზაცია მედიით და სოციალური ქსელებით. პროექტის ბიუჯეტი საკმაოდ მცირეა (ასეთი აპლიკაციის შემუშავება ნულიდან დაახლოებით40 ათასი ლარი ჯდება, არსებული აპლიკაციების საფუძველზე კი უფრო იაფი) და ეფექტი, მათშორის დამრღვევთაგან ჯარიმების ანაზღაურების გაზრდის სახით, შეიძლება იყოს. საკმაოდშესამჩნევი. გავხადოთ ჩვენი ბათუმი მოხერხებულ ქალაქად მცხოვრებთათვის და სტუმრებისთვის!
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ საპროექტო განაცხადში მოცემული აპლიკაციის მსგავსის შექმნა უკვე დაგეგმილი აქვს ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციას. შესაბამისად, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნას -" განაცხადის ფორმა სრუყლყოფგილად უნდა იყოს შევსებული". აქედან გამომდინარე, მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო