იდეის ნომერი: 20089
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: როშაგ კირთაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2019-10-30
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-10-30
ბიუჯეტი: 266000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ასო ნიშანი ან ასო-ნიშნები

38

5 000

ასო ნიშანთა მონტაჟი

38

2 000

ანბანის კოშკის ერთ ზოლზე განლაგებული მხედრული ასო-ნიშნები, შეიცვალოს ხუცური დამწერლობით

პროექტის მიზანი:
ძველქართული ანბანის პოპულარიზაცია.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ანბანის კოშკზე განლაგებულია ქართული დამწერლობის ერთი ნიმუში, მხედრული, რომელიც მიუყვება კოშკს ორ ზოლად, ქვემოდან ზემოთ და პირიქით, ზემოდან ქვემოთ. იდეა მდგომარეობს შემდეგში: ერთ ზოლზე განლაგებული მხედრული ასო-ნიშნები, შეიცვალოს ხუცური დამწერლობით - ასომთავრულით ან ასომთავრულითა და ნუსხურით, ერთდროულად.
მოსალოდნელი შედეგი:
ანბანის კოშკი ბათუმის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია, საკმაოდ დიდი ცნობადობით სარგებლობს და იდეის განხორციელების შემთხვევაში ის თავის მთავარ ფუნქციას გაცილებით ეფექტურად შეასრულებს, სახელდობრ, პოპულარიზაციას გაუწევს დამწერლობოს არა მხოლოდ ერთ, არამედ ორ-სამს ნიმუშსაც კი.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო