იდეის ნომერი: 20092
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნათია ოსეფაიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2020-04-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-12-30
ბიუჯეტი: 85578
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

რკინის კონსტრუქცია

14

1000

ცემენტი

42

9

პულივიზატორი

140

10

წებო (ორკომპონენტიანი)

250

10

წებო პევეა

50

8

საღებავი (ფასადის)

14

20

ლაქი

28

10

ხელსაწყოები (დრელი, ჩაქუჩი და სხვა)

3

150

განათება

14

1000

თოკები/მავთულები/წებვადი ლენტი

200

5

სამშენებლო ბადეები

50

20

პლასტმასის მილები

30

15

სპეც ფორმები

100

30

მედუღაბეს მომსახურება

14

150

მოქანდაკის ჰონორარი

2

5000

მხატვარ დეკორატორების ჰონორარი

5

2000

ტრანსპორტირება

14

500

მარკეტინგული ხარჯი

14

700

მუსიკალური აპარატურა

14

500

ეკო ინსტალაცია

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი სიცოცხლისა და სახის მიცემის კუთხით; პროექტის ამოცანაა, ნარჩენების გამოყენებით შემოქმედებითი პროდუქტის, კერძოდ, სანახაობრივი შოუებისა და ინსტალაციების შექმნა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
სამოქალაქო ცნობიერება ნარჩენების მეორად გამოყენებასთან დაკავშირებით ძალიან დაბალია, რაც გვაძლევს შედეგად იმას, რომ დანაგვიანებულია მდინარეები და არსებობს თვითნებურად შექმნილი ნაგავსაყრელები. მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ნარჩენების გადამუშავებით მიიღება ძალიან ბევრი საჭირო ნივთი ან მათ გამოიყენებენ სხვადასხვა სახელოვნებო ღონისძიებების დეკორაციებისა და ინსტალაციების გასაკეთებლად. სამწუხაროდ, ბათუმში მსგავსი პრაქტიკა არ გვხვდება, მიუხედავად იმისა რომ ქალაქის წინაშე მწვავედ დგას ნარჩენების პრობლემა. აღნიშნული პროექტი, პირდაპირ კავშირშია ნარჩენების რაციონალურად გამოყენებასთან. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბათუმის სხვადსხვა უბანებში მოქალაქეთა ჩართლობით ინსტალაციების შექმნა, პერფორმანსებისა და შემეცნებითი ღონისძიებების თანხლებით საზოგადოებისთვის წარდგენა. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება 14 ინსტალაცია, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ბათუმის ტერიტორიულ ერთეულებში.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის განხორციელბა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებას საკუთარი ქალაქის, უბნის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო