იდეის ნომერი: 20092
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნათია ოსეფაიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2020-04-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-12-30
ბიუჯეტი: 85578
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

რკინის კონსტრუქცია

14

1000

{

ცემენტი

42

9

{

პულივიზატორი

140

10

{

წებო (ორკომპონენტიანი)

250

10

{

წებო პევეა

50

8

{

საღებავი (ფასადის)

14

20

{

ლაქი

28

10

{

ხელსაწყოები (დრელი, ჩაქუჩი და სხვა)

3

150

{

განათება

14

1000

{

თოკები/მავთულები/წებვადი ლენტი

200

5

{

სამშენებლო ბადეები

50

20

{

პლასტმასის მილები

30

15

{

სპეც ფორმები

100

30

{

მედუღაბეს მომსახურება

14

150

{

მოქანდაკის ჰონორარი

2

5000

{

მხატვარ დეკორატორების ჰონორარი

5

2000

{

ტრანსპორტირება

14

500

{

მარკეტინგული ხარჯი

14

700

{

მუსიკალური აპარატურა

14

500

ეკო ინსტალაცია

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი სიცოცხლისა და სახის მიცემის კუთხით; პროექტის ამოცანაა, ნარჩენების გამოყენებით შემოქმედებითი პროდუქტის, კერძოდ, სანახაობრივი შოუებისა და ინსტალაციების შექმნა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
სამოქალაქო ცნობიერება ნარჩენების მეორად გამოყენებასთან დაკავშირებით ძალიან დაბალია, რაც გვაძლევს შედეგად იმას, რომ დანაგვიანებულია მდინარეები და არსებობს თვითნებურად შექმნილი ნაგავსაყრელები. მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ნარჩენების გადამუშავებით მიიღება ძალიან ბევრი საჭირო ნივთი ან მათ გამოიყენებენ სხვადასხვა სახელოვნებო ღონისძიებების დეკორაციებისა და ინსტალაციების გასაკეთებლად. სამწუხაროდ, ბათუმში მსგავსი პრაქტიკა არ გვხვდება, მიუხედავად იმისა რომ ქალაქის წინაშე მწვავედ დგას ნარჩენების პრობლემა. აღნიშნული პროექტი, პირდაპირ კავშირშია ნარჩენების რაციონალურად გამოყენებასთან. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბათუმის სხვადსხვა უბანებში მოქალაქეთა ჩართლობით ინსტალაციების შექმნა, პერფორმანსებისა და შემეცნებითი ღონისძიებების თანხლებით საზოგადოებისთვის წარდგენა. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება 14 ინსტალაცია, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ბათუმის ტერიტორიულ ერთეულებში.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის განხორციელბა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებას საკუთარი ქალაქის, უბნის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო