სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

#20146 "ბათუმი-ველოქალაქი"

"ბათუმი-ველოქალაქი" პროექტის მიზანია ველომომხმარებელთათვის ადაპტირებული და ინკლუზიური ველოგარემოს შექმნა. ასევე, ველოსიპედის, როგორც ალტერნატიული, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ერთ-ერთ სახეობაზე ცნობიერების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობა. ბათუმის გეოგრაფიულ-ლადშაპტური მონაცემები შესაძლებლობას იძლევა ქალაქმა გააგრძელოს ველოგარემოსა და ველოუსაფრთხოების გაუმჯობესების პოლიტიკა. ველოინკლუზიურობის უზრუნველყოფის მიზნით პროექტში გათვალისწინებულია ბათუმის ადინისტრაციული საზღვრების შიგნით, ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხო ველოგასაჩერებელი ადგილების, ველოსიპედის შესაკეთებელი ხელსაწყო კარადებისა მოწყობა-განთავსება.

ანა ნიქაბაძე
2020-08-16

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20149 სივრცე წიგნის მოყვარულთათვის

დღესდღეობით ადამიანთა უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს დროის გატარებას ვირტუალურ სამყაროში,ისინი დამოკიდებულნი არიან სოციალურ ქსელებსა თუ საიტებზე.დღევანდელი გადატვირთული ცხოვრების რეჟიმიდან გამომდინარე ადამიანებს დრო არ რჩებათ წიგნის წასაკითხად,რაც ძალზედ სამწუხაროა .ჩემი პროექტის მიზანია რომ ბათუმელებმა და აქ ჩამომსვლელმა სტუმრებმა მცირე დრო მაინც დაუთმონ წიგნის კითხვას,რადგან წიგნი საინტერესოს ხდის ჩვენი ცხოვრების ყოველ წუთს და ადამიანებს უმდიდრებს ინტელექტს.

ხათუნა დიასამიძე
2020-08-31

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20150 ბათუმის სამაგიდო თამაშების კლუბის ჩამოყალიბება

პროექტის მიზანია, ქ. ბათუმში გაჩნდეს ახალგაზრდებისათვის სამაგიდო თამაშების კუთხე, სადაც ახალგაზრდები, და არამარტო, სხვა დაინტერესებული პირები, უფასოდ შეძლებენ: ა) საინტერესო სამაგიდო თამაშების თამაშის სწავლებას; ბ) სამაგიდო თამაშების თამაშს, ათვისებას; მათ შესახებ ინფორმაციის მიღებას; გ) შემეცნებითი სამაგიდო თამაშების თამაშით სასარგებლო უნარების გამომუშავებას; დ) მსგავსი ინტერესების მქონე თანატოლების გაცნობას; ე) ჯანსაღი, ალტერნატიული გართობის საშუალებისათვის სივრცის შექმნას. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, აქვე აღვნიშნავ, რომ „სამაგიდო თამაშებში“ არ იგულისხმება ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აზარტული, მომგებიანი ან სხვა თამაშობები, არამედ გასართობი (როგორიცაა მაგალითად ჭადრაკი, Settler of catan ა.შ), შემეცნებითი, მათ შორის ისტორიული ხასიათის მატარებელი სამაგიდო თამაშები, რომლებიც ეხმარება მოთამაშეს კოგნიტური, სოციალური, მახსოვრობის, ლიდერობის, მოლაპარაკების უნარების და სხვა აუცილებელი თვისებების გამომუშავებაში.

გიორგი კეკენაძე
2020-08-31

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20151 საერთო სამუშაო ჰაბი ბათუმში

ბათუმი არის ქალაქი, სადაც ცხოვრობს უამრავი ქართველი, ასევე უცხოელი ფრილანსერი, ადამიანები უფრო და უფრო აქტიურად მუშაობენ დისტანციურად, პანდემიის ფონზე კი საქართველოს მთავრობამ მოიწვია უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომ იმუშაონ დისტანციურად საქართველოდან. სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტად დგას საჭიროება შეიქმნას ჰაბი, სადაც ახალგაზრდებს, ფრილანსერებს, და ზოგადად ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა გამოიყენოს საერთო სამუშაო სივრცე. Coworking კულტურა უფრო და უფრო მეტად იკიდებს ფეხს, ყველა დიდ თუ პატარა ქალაქში დგება მსგავსი სივრცეების არსებობის საჭიროება. სივრცის მიზანი იქნება: 1. მისცეს შესაძლებლობა ქართველ და უცხოელ ფრილანსერებს ქონდეთ სტაბილური საერთო სამუშაო სივრცე (კონკრეტული საფასურის სანაცვლოდ) 2. მისცემს ახალგაზრდებს, ანტრეპრენერებსა და სტარტაპერებს, ასევე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შესაძლებლობას გამოიყენონ საერთო სამუშაო სივრცე უსასყიდლოდ, ან სიმბოლურ ფასად, შესაბამისად მოხდება მსგავსი საქმიანობის ზოგადი ხელშეწყობა. 3. სივრცე ხელს შეუწყობს ქალაქის გავითაფრებას, სხვადასხვა ტიპის კულტურული, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო ღონისძიებების მასპინძლობას სივრცე იქნება მრავალფუნქციური, იქნება როგორც საერთო სამუშაო სივრცის ოთახები, ასევე საგამოფენო/სატრენინგო დარბაზი და კაფეტერია. მსგავსი სივრცე ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ბათუმში მცხოვრები სხვადასხვა ადამიანის გააქტიურებასა და საინტერესო იდეების განვითარების ხელშეწყობაში.

თეონა დალაქიშვილი
2020-09-01

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20158 თანამედროვე ხელოვნების კედელი - გალერეა

ბათუმი არის ტურისტული ქალაქი, რომელსაც თანამედროვე ხელოვნების წარმოსაჩენად ესაჭიროება ალტერნატიული საგამოფენო სივრცეები. ბათუმში ჩამოსულ ტურისტებს, ტრადიციულ კულტურულ სანახაოებთან ერთად, უნდა ჰქონდეთ ადგილობრივი თანამედროვე ხელოვნების გაცნობის შესაძლებლობა. დღეს ასეთი ლოკაციები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხვადასხვა ტურისტულ ჯგუფებში. ასევე, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ხელოვანებმა წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და ნამუშევრები გააცნონ ფართო საზოგადოებას. პროექტში მონაწილეობას მიიღებს ქართველი და უცხოელი ხელოვანები.

ლევან გელიაშვილი
2020-09-04