იდეის ნომერი: 20192
სტატუსი: ფინალისტი
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ვაჟა თოფურია
განხორციელების ვადა (დან): 2023-01-17
განხორციელების ვადა (მდე): 2023-03-17
ბიუჯეტი: 134000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ისტორიული კვლევა ხელოვნება მცონდის მიერ

300

50

ისოტორიული ძეგლის ინგლისურად თარგმნა

300

30

ვებ გვერდის დამზადება

1

40000

ქრ კოდების 3მმ ორგმინაზე დაბეჭდვა

300

83.33

ქრ კოდების ლინკების დამზადება

300

50

ქრ კოდების ძეგლებზე დამონტაჟება

300

50

ფოტოების გადაღება ძეგლებზე

300

50

ბათუმის ისტორიული ძეგლების QR -კოდები

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანია ბათუმის ისტორიულ ძეგლებზე განთავსდეს ქრ -კოდები რისი დასკანერებითაც შესაძლებელი გახდება ტელეფონში მიიღოთ ისტორიული ძეგლის შესახებ იფორმაცია ,რომელ წელს აშენდა რატომ არის ისტორიული რა ღირებულებების მატარებელია ,ვინ ცხოვრობდა ა.შ პროექტისთვის შეიზმდება ვებ გვერდი სადაც განთავსდებე ყველა ისტორიული შენობის იფორმაცია 2 ენაზე ქართულად და ინგლისურათ..
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქისთვის ღირებულ ისტორიულ შენობებზე განთავსდება ქრ-კოდები რისი დასკანერებითაც ადგილობრივებს და ტურისტებს შესაძლებლობა ექნებათ ქ.ბათუმის შესახებ გაიგონ უფრო მეტი ინფორმაცია ..მოხდება ძეგლების ისტორიული კვლევა ,და ვებ გვერდის დამზადება სადაც იდივიდუალურად ჩაიტვირთება ყველა ისტორიული ძეგლის ფოტოები და ისტორიული კვლევა .
მოსალოდნელი შედეგი:
ქრ კოდების განთავსებით ტურისტებს შესაძლებლობა ექნებათ მეტად გაიცნონ ქალაქის ისტორია და ღირებულებები ასევე ამით უფრო დაცული იქნება ძეგლები და შეიქმდება ციფრული ბაზა ..

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო