იდეის ნომერი: 20192
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: დაჩი აბაშიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-09-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-03-01
ბიუჯეტი: 30000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

პროექტი

1

30000

ცნობიერების კერა

პროექტის მიზანი:
უსახლკარო ცხოველების მოვლა-პატრონობა. მათთვის სიცოცხლისთვის საჭირო გარემოს შექმნა, ახალგაზრდებში ცხოველების მხრივ: ცნობიერების ამაღლება, შიშის აღმოფხრვა, სიკვდილიანობის/დაინფიცირების რისკის შემცირება და საჭირო გარემოს შექმნა, რათა ცხოველმა იპოვოს საკუთარი კერა!
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
საზოგადოებრივი აქტივობის: ერთად ავაშენოთ კერას ფარგლებში ჩატარდება ბევრი ღონისძიება, სადაც მიიღებს მონაწილეობას ბევრი მოხალისე! როგორც სკოლებიდან/ბაღებიდან, ასევე უნივერსიტეტებიდან.
მოსალოდნელი შედეგი:
ცნობიერების ამაღლება და საბოლოოდ მიუსაფრების პრობლემის გადაჭრა ქალაქში.
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „გ.ზ“ პუნქტი - მერიას დაგეგმილი აქვს უპატრონო თავშესაფრის მოწყობა, დაწყებულია კონცეფციაზე მუშაობა.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო