იდეის ნომერი: 20071
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: გიორგი კახაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2019-10-30
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-12-28
ბიუჯეტი: 17950
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

რეკლამა სოციალურ ქსელებში

30

3000

{

რეკლამა

40

25

{

დრონი

2

4 000

{

ფოტო აპარატი

2

1 200

{

პლანშეტური კომპიუტერი

2

650

{

სხვადასხვა აქსესუარები

1

500

{

ლეპტოპი

2

1 300

ონლაინ ვებ პლატფორმა Ground.ge

პროექტის მიზანი:
ჩემი პროექტი მიზნად ისახავს კერძო და საინვესტიცო მიწის ნაკვეთების მარტივად მოძიებადი ონლაინ ვებ პლატფორმის შექმნას სადაც დაინტერესებულ პირს (ინვესტორს, სამშენებლო კომპანიას, უცხოელს, კერძო პირს და ნებისმიერ სხვას) შეეძლება მოიძიოს მიწის ნაკვეთზე დეტალური ინფორმაცია და დაუკავშირდეს მეპატრონეს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე,
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
აღნიშნული საიტი იყენებს Google Map-ის რუკებს და სერვისებს სადაც მომხმარებელს შეეძლება ატვირთოს და დეტალურად მიუთითოს საკუთარი ნაკვეთს მდებარეობა მონიშნოს ფართობი და პერიმეტრი. ვებ პლატფორმა გახლავთ 3 ენოვანი (GE,EN,RU) და შეიძლება ისარგებლოს ნებისმიერმა მომხმარებელმა სხავდასხვა ქვეყნიდან. აღნიშნული პროექტი არის საწყის ეტაპზე და მჭირდება ხელშეწყობა აღნიშნული პროექტის განხორციელებისთვის.აღნიშნული ვებ პლატფორმა არის უკვე გაშვებული (ვებ მისამართი გახლავთ: www.ground.ge) მზა გვჭირდება მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და ადმაინური რესურსები მის განსავითარებლად და პოპულარიზაციისათვის.
მოსალოდნელი შედეგი:
შედეგად მივიღებთ ისეთ პლატფორმასა სადაც მომხმარებელს (ინვესტორს, სამშენებლო კომპანიას, უცხოელს, კერძო პირს და ნებისმიერ სხვას) შეეძლება დეტალურად გაეცნოს საინვესტიციო,კერძო თუ სხვა მშენებლობისთვის მარტივად მოიძიოს მიწის ნაკვეთები, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენს ქალაქსა და ქვეყანაში ახალი ობიექტების მშენებლობას და განვითარებას, მოგეხსენებად ეს პროექტი იყენებს Google Map-ის რუკებს და სერვისებს და შეიძლება ობიექტის დამატება და აღნიშვნა ნებისმიერ წერტილში. აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ქალაქის, რეგიონისა და ქვეყნის განვითარებას.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო