იდეის ნომერი: 20113
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ანდრია კეშელავა
განხორციელების ვადა (დან): 2019-08-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-12-30
ბიუჯეტი: 40000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

მინაპლასტიკის სანაგვე ყუთი

114

350

სანაგვე ყუთები ძველი ბათუმისთვის

პროექტის მიზანი:
ქალაქში სანაგვე ყუთების უქონლობის გამო გთავაზობთ მინაპლასტიკის სანაგვე ყუთს რომელიც შეესაბამება ძველი ქალაქის იერსახეს.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ადგილობრივი ნაწარმი – მინაპლასტიკის სანაგვე ყუთი.
მოსალოდნელი შედეგი:
სუფთა ქალაქი

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო