იდეის ნომერი: 20117
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: irakli gvarishvili
განხორციელების ვადა (დან): 2021-09-17
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-12-31
ბიუჯეტი: 250000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

პროექტის შექმნა

1

200000

{

PR და მარკეტინგი

1

50000

ჩაქვის ტურისტულად სტრატეგიული ობიექტი (ტურბაზა)

პროექტის მიზანი:
დღეისთვსი უამრავი მშენბლობა მიმდინარებს ქალაქში რაც უფრო დრო გადის ქლაქი უფრო ქაოტური და არამიმზიდველი ხდება დამსვენებლისთვის ამას პლიუს გაჭედილი გზები, მანქანების გამონაბოლქვი, ერთი მეორეზე მიშენებული შენობები და უამრავი სხვა დეტალი რაც საბოლოოდ დამსვენებელს სურვილს უკარგავს ქალაქში დასვენებისთვის, საბოლოოდ ვიღებთ იმას რომ ტურიზმიდან შემოსული თანხა მცირდება და მცირდება ასევე დეველოპერების მოგება (კვადრატული მეტრის ფასიც მცირდება) რაც იწვევს ასევე ბიუჯეტში შესასვლელი თანხის მოცულობის შემცირებას. ამის პარალელურად ადგილობრივი თუ უცხოელი დამსვენებელი იწყებს ძებნას ქალაქგარე პროექტების ეს იქნება გაქირავება თუ შესყიდვა, ამის ნათელი მაგალითია დრიმლენდ ოაზისი, პარაგრაფი, კასტელომარე, პროექტი ბოტანიკო მწვანე კონცხზე და აშ. მსგავსი წარმატებული პროექტები თითზე ჩამოსათვლეია რადგან გვაქვს უმაღლესი ხარისხი და კომფორტი. რადგანაც ყველა შევთანხმდით იმაზე რომ მსგავსი პროექტები მეტად მიმზიდველია მყიდველისთვის თუ დამსვენებლისთვის მე გთავაზობთ შეიქმნას კიდევ ერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პეოქტი ჩაქვში რომელიც მოქცეული იქნება ბოტნაიკური ბაღის და შავი ზღვის შუაში (მიწის საკადასტრო კოდი 05.33.21.733) მიწის ფართი დაახლოებით 22 000კვადრატული მეტრია. პროექტის მიზანია განავითაროს და აითვისოს ეს ადგილი, გაავითაროს ჩაქვი ტურისტული მიმართულებით, შექმნას სამუშაო ადგილები ადგილობრივებისთვის, შეიტანოს თავისი წვლილი ეკონომიკაში და თავიდან აგვარიდოს ის ქაოტური მშენებლობა რომელიც ყველას ასე გვაღიზიანებს (შედგება გენ გეგმა რომელიც იქნბება ამის გარანტი).
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
22 000კვადრატზე აშენდება კომპლექსი რომელიც იქნება უზრუნველყოფილი ყველაფრით ნაწილი გაიყიდება რომ მოხდეს დაბანდებული კაპიტალის დროლი ამოღება ეს ინვესტორებისთვის და ფართის ნაწილი იქნება სასტუმრო და სარელაქსაციო ზონა. ამ გეგმის სრულყოფაში მოყვანისთვის საჭიროა შემდეგი პუნქტები: 1. შედგება გენგეგმა (პროექტი) 2. ჩატარდება ხარჯთაღრიცხვა და გვეცოდენება რამდენია მოსაზიდი კაპიტალი 3. შეიქმნება ფონდი პრაივატ ექვითი ანუ კომპანია რომელიც გააერთიანებს რამოდენიმე კომპანიას და ჩადებული კაპიტალის მიხედვით გადანაწილდება წილები. 4. ამ პროექტისთვის დიდი პიარ კამპანია არ იქნება საჭირო რადგან შეუძლებელია ვინემესთვის არარენტაბელური ან სარისკო იყოს ეს პროექტი, მე ვიტყვოდი რომ თუ სახელმწიფო გაუწევს რეკომენდაციებს ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩნდება და ძალიან ბევრი უკვე არის დაინტერესებული.
მოსალოდნელი შედეგი:
დღეისთვსი უამრავი მშენბლობა მიმდინარებს ქალაქში რაც უფრო დრო გადის ქლაქი უფრო ქაოტური და არამიმზიდველი ხდება დამსვენებლისთვის ამას პლიუს გაჭედილი გზები, მანქანების გამონაბოლქვი, ერთი მეორეზე მიშენებული შენობები და უამრავი სხვა დეტალი რაც საბოლოოდ დამსვენებელს სურვილს უკარგავს ქალაქში დასვენებისთვის, საბოლოოდ ვიღებთ იმას რომ ტურიზმიდან შემოსული თანხა მცირდება და მცირდება ასევე დეველოპერების მოგება (კვადრატული მეტრის ფასიც მცირდება) რაც იწვევს ასევე ბიუჯეტში შესასვლელი თანხის მოცულობის შემცირებას. ამის პარალელურად ადგილობრივი თუ უცხოელი დამსვენებელი იწყებს ძებნას ქალაქგარე პროექტების ეს იქნება გაქირავება თუ შესყიდვა, ამის ნათელი მაგალითია დრიმლენდ ოაზისი, პარაგრაფი, კასტელომარე, პროექტი ბოტანიკო მწვანე კონცხზე და აშ. მსგავსი წარმატებული პროექტები თითზე ჩამოსათვლეია რადგან გვაქვს უმაღლესი ხარისხი და კომფორტი. რადგანაც ყველა შევთანხმდით იმაზე რომ მსგავსი პროექტები მეტად მიმზიდველია მყიდველისთვის თუ დამსვენებლისთვის მე გთავაზობთ შეიქმნას კიდევ ერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პეოქტი ჩაქვში რომელიც მოქცეული იქნება ბოტნაიკური ბაღის და შავი ზღვის შუაში (მიწის საკადასტრო კოდი 05.33.21.733) მიწის ფართი დაახლოებით 22 000კვადრატული მეტრია. პროექტის მიზანია განავითაროს და აითვისოს ეს ადგილი, გაავითაროს ჩაქვი ტურისტული მიმართულებით, შექმნას სამუშაო ადგილები ადგილობრივებისთვის, შეიტანოს თავისი წვლილი ეკონომიკაში და თავიდან აგვარიდოს ის ქაოტური მშენებლობა რომელიც ყველას ასე გვაღიზიანებს (შედგება გენ გეგმა რომელიც იქნბება ამის გარანტი).
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ ეს არის ბიზნეს იდეა და ორიენტირებულია შემოსავლის მიღებაზე, იდეა სცილდება მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას და ასევე, ტერიტორია, რომელზეც იდეის ფარგლებში გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთრებას, აქედან გამომდინარე, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტისა და მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის “გ.ვ“ და "გ.დ" ქვეპუნქტების გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნებს - პროგრამისთვის დადგენილი პრიორიტეტები უნდა შეესაბამებოდეს მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს და იდეა რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილი ღონისძიებები მოიცავს გარკვეული სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოებს ქონება უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში“. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო