იდეის ნომერი: 20117
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ლილი ვაჩეიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2019-06-07
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-06-07
ბიუჯეტი: 40000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ქუჩიის სახელწოდებიის აბრა

350

200

გავეცნოთ თითოეული ქუჩისთვის მინიჭებული სახელწოდების განმარტებას

პროექტის მიზანი:
თითეულ ქუჩაზე დაიდგას შესაბამისი აბრა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
პროექტი მოგვცემს საშუალებას გავიგოთ ვინ იყო ის, ვის სახელსაც ატარებს ქუჩა და რა.დამსახურება ჰქონდა მას. ეს არა მარტო ადგილობრივებისათვის, არამედ უცხოელი ტურისტებისათვისაც იქნება საინტერესო.
მოსალოდნელი შედეგი:
ეს მოემსახურება ჩვენი, როგორც ტურისტული ქალაქის უკეთ გაცნობას .და საინტერესო იქნება როგორც უცხოელებისათვის ასევე ადგილობრივებისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო