იდეის ნომერი: 20120
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: marieta surmanidze
განხორციელების ვადა (დან): 2021-09-21
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-09-21
ბიუჯეტი: 100
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

სანაგვე ურნა

500

500

დამატებით ფაილები

ქალაქის სისუფთავე

პროექტის მიზანი:
ბათუმის ქალაქებში და ბულვარში ყველა კუთხეში აუცილებელია სანაგვე ურნა რათა ადამიანმა დამაგვის ჩაყრა მოახერხოს.ასევე ზღვის პირის ადგილებშიც უნდა იყოს სანაგვე ურნა.დავიცვათ სისუფთავე
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ყველა ქალას სჭირდება სისუფთავე ეს აუცილებელია.უნდა აიკრძალოს ნაგვის ძირს დაყრა.
მოსალოდნელი შედეგი:
უნდა დაჯარიმდეს ის ადამინი ვინც ნაგავს ძირს დაყრის.100ლარით

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო