იდეის ნომერი: 20121
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: marieta surmanidze
განხორციელების ვადა (დან): 2021-09-21
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-09-21
ბიუჯეტი: 1000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

დაჯარიმდეს ის პირი რეგულაციას რო არიცავს

1000

1000

CoviD19

პროექტის მიზანი:
2019 წელს შემოვიდა საქართველოსი ვირუსი კოვიდ19 დავირუსა ადამიანები ხან იკლებს ხან იმატებს ვირუსი.საჭიროა აიცრან ადამიანებმა.ხანში შესული ადამინმა რატო ვერ უნდა წავიდეს ექიმთან ვირუსი გავრცელებულის გამო რატო უნდა ეშინოდეს რო ექიმი ეტყვის ვირუსი გაქვთ უნდა წაგიყვანოთ. და შე შემდეგ შიძლებ იქაც აიკიდოს ვირუსი...შესაძლებელი უნდ აიყოს რო სკორი გამოიძახოს უნდა ნახოს რასჭირს იმ ადამიანს და არა წიყვანოს თუ აუცილებელი არ არის..
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
რეგულაციებს ვიც არიცევას უნდა დაჯარიმდეს 1000ლარით რო დაიცვან დინსტაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
დედებმა უნდა იცრან აუცილებლად ბაუშვის დასაცავად როცა ძუძუზე ყავს ბაუშვი.მე დედა ვარ და მოვითხოვ აცრას...პატარა მყავს 2წლის ძუძუზე და აცრა აუცილებელია მე ჩემს შვილს ამით დავიცავ
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ იდეის არსს წარმოადგენს CoviD19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით რეგულაციების დაწესება, რაც ცდება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების ფარგლებს, აქედან გამომდინარე, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 აგვისტოს N18 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის და მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.დ" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნას - მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში წარდგენილი იდეები უნდა შეესაბამებოდეს მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს. შესაბამისად იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო