იდეის ნომერი: 20123
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: შოთა გურგენიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2022-01-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-12-31
ბიუჯეტი: 800000

ჭკვიანი შუქნიშანი

პროექტის მიზანი:
ჭკვიანი შუქნიშნები არის სისტემა, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქალაქში სატრანსპორტო ქსელის განტვირთვის, მოწესრიგებისა და უსაფრთხოებისთვის დაინერგა. სისტემა ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით მუშაობს.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქის რამოდენიმე გადატვირთულ (როგორც ქვეითით ასევე ტრასპორტით) გზაჯვაარედინზე, რამდენზეც ბიუჯეტი იქნება საკმარისი მოეწყოს ციფრული ჭკვიანი შუქნიშანი, რომლიც ხელს შეუწყობს უსაფრთხო, კომფორტულ გადაადგილებას.
მოსალოდნელი შედეგი:
საბოლოო ჯამში, საკითხი საცობების შემცირების თემას ემსახურება, თუმცა სისტემებმა გამოყენების დროს ასევე აჩვენა, რომ მგზავრობის დრო 25%-ით შემცირდა. შუქნიშანზე ლოდინის დრო 40%-ით შემცირდა, ასევე 40%-ით შემცირდა მანქანის გაჩერება-დაძვრის რაოდენობა, 20%-ით შემცირდა გამონაბოლქვი, ხოლო 20%-ით შემცირდა საწვავის მოხმარება. „საგრძნობლად შემცირდა საგზაო სტრეს
განმარტება:
აპლიკაცია არ არის სრულყოფილად შევსებული (არ არის შერჩეული ლოკაციები, არაა მითითებული რაოდენობა და ა.შ.) - დებულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ა" ქვეპუნქტი, გარდა. ამისა აღსანიშნავია, რომ "ჭკვიანი შუქნიშნები" ქ. ბათუმში განთავსებულია 14 ლოკაციაზე, მაგრამ ვერ მოხერხდა მათი სრული ფუნქციური დატვირთვით მუშაობა, ვინაიდან არ არის შექმნილი ერთიანი მართვის სისტემა (ITC), ბათუმის მუნიციპალიტეტი სამომავლოდ გეგმავს ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემის (ITC) განვითარებას, რისთვისაც საწყის ეტაპზე საჭიროა შესაბამისი ტექნიკური კვლევების ჩატარება, აქედან გამომდინარე, ვინაიდან აღნიშნული ღონისძიებები ჯერ არ არის დაწყებული, მხოლოდ რამდენიმე ლოკაციაზე ჭკვიანი შუქნიშნის განთავსება (ერთიანი ხედვის და სხვა ღონისძიებებთან კავშირის გარეშე) 2022 წლისთვის მიზანშეწონილი არ არის. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო