იდეის ნომერი: 20129
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ზურაბ ბეჟანოვი
განხორციელების ვადა (დან): 2022-01-25
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-06-25
ბიუჯეტი: 1500
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

მინა

1

500

მცირე ზომის სტენდი

1

500

დამონტაჟება

2

500

გოგებაშვილის ქუჩაზე ტროტუარში ჩაფლული კნეხტის მინით დაფარვა

პროექტის მიზანი:
არსებული საზღვაო ისტორიული ობიექტის დაცვა და ახალი ტურისტული ლოკაციის შექმნა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
საზღვაო ისტორიულ ობიექტს ესჭიროება სათანადო ყურადღება, ასევე, სასურველია ბათუმის საზღვაო ისტორიული ცნობიერების ამაღლება და ახალი ტურისტული ლოკაციის შექმნა. მიზანშეწონილად მიმაჩნია, გოგებაშვილის ქუჩაზე ტროტუარში ჩაფლული კნეხტის მინით დაფარვა და მცირე საინფორმაციო სტენდის დამონტაჟება, რომელზეც განთავსდება სანაპიროს ისტორიული სურათი და მოკლე ტექსტი სანაპიროს საუკუნოვანი განვითარების შესახებ.
მოსალოდნელი შედეგი:
დაცული საზღვაო ისტორიული ობიექტი, ახალი ტურისტული ლოკაცია

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო