იდეის ნომერი: 20135
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნიკა დოლიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2019-06-10
განხორციელების ვადა (მდე): 2019-06-10
ბიუჯეტი: 36
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

საღებავი

700

25

მხატვრები

5

1000

ვიდეო ოპერატორი

2

900

ამწეკრანი

1

750

დამლაგებლები

5

200

ინტერიერი

10

450

ესკიზების შექმნა

10

300

სამხატვრო ინსტრუმენტები

50

20

გრუნტის მასალა

50

15

ვიდეო მონტაჯი

1

1000

ეზოების ვიზუალური გაუმჯობესება

პროექტის მიზანი:
ბათუმის ეზოების ვიზუალური გაუმჯობესება და მოწესრიგება
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში არის უამრავი ეზო,რომლებშიც შესვლა არ მოგინდება ან არ არის მომხიბვლელი. ჩამოყალიბდა ერთი იდეის შემავსებელი ახალგაზრდების ხელოვანთა ჯგუფი, ვისაც გვსურს მოვაწესრიგოთ, მოვხატოდ და გამოვაცოცხლოდ ბათუმის ეზოები. 1) მოწესრიგება - ამორჩეული ეზოს ერთჯერადი დასუფთავება, მწყობრში მოყვანა. 2) კედლის მოხატვა - ფერადი მოხატული ეზო ყველა ბავშვს აბედნიერებს ზრდასრულებთან ერთად. ქუჩის მხატვრობა ჩანს თუ როგორი პოპულარულია მსოფლიოში და ბათუმში ჩამოსული ტურისტი აუცილებლად დააფასებს მაშტაბურად მოწესრიგებულ ეზოებს ხელოვნებასთან შერწყმით. აგრეთვე შესაძლოა დაიხატოს "კლასობანა" და მსგავსი ტიპის თამაშები, რათგან პატარემბს ჰქონდეთ ინტერესი ჯანსაღი და სპორტული თამაშების მიმართ. 3) ვიდეო ოპერატორი - რომელიც გადაიღებს ყველა ეზოს რომელიც აღსადგენია და აღდგენის შემდეგ, პროფესიონალურად დაამონტაჯებს მას. საბოლოო ჯამში გაკეთდება ვიდეო რგოლი, რის მეშვეობიტაც სწრაფად დაინახავს მნახველი თუ როგორ შეიცვალა ქალაქი ბათუმი! კონკრეტული ბიუჯეტის ამოწურვის შემდეგ გვეძლევა შესაძლებლობა გავაგრძელოთ პროექტი დარჩენილ ეზოებში სპონსორების დაინტერესებით და დახმარებით. მაგალითი: ფოტოზე ნაჩვენებია ერთერთი ეზო რომელშიც არის ხელნაკეთი თვითმფრინავების კონსტრუირების წრე, რომელიც არ აღინიშნება მთავარი გზიდან. შესაძლოა ბევრ ბავშვს ჰქონდეს ინტერესი ამ ხელობის მიმართ, მაგრამ არ მიეწოდებოდეს ინფორმაცია ან მშობელმა არ გაუშვას ბავშვი სასწავლებლად ეგეთი ეზოს შემყურე.
მოსალოდნელი შედეგი:
გალამაზებული ქალაქის ეზოები. რის შედეგადაც მივიღებთ ურბანულ სივრცეებს სადაც გამვლელი და მაცხოვრებელი იქნება აგბტოვანებული

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო