იდეის ნომერი: 20143
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: თენგიზ ბოლქვაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-08-14
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-08-14
ბიუჯეტი: 1
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

1

1

1

დამატებით ფაილები

3D ზებრა -გადარჩენლი სიცოცხლე

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანს წარმოდგენს, ურჩი მძღოლების დამორჩილება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და მოსალოდნელი საავარიო სიტუაციების მინიმუმამდე დაყვანით ქვეითთა სიცოცხლის გადარჩენა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
მოგეხსენებათ დღემდე ბათუმის ქუჩებში დადის უამრავი მძღოლი რომელიც არ აქცევს ყურადღებას ქუჩაში არსებულ საგზაო ნიშნებს , როგორიცაა, სიჩქარის შემზღუდველი ნიშნები, ზებრა გადასასვლელები და შუქნიშნები. აღნიშნული მიზეზები ხშირად ხდება საავარიო სიტუციის შექმნის მიზეზი, რასაც ეწირება ქვეითთა, მგზავრთა და მძროლთა სიცოცხლე. სწორედ, რომ აღნიშნული პროქტის განხორციელება წარმოადგენს ერთ- ერთ გზას, რომ გადარჩეს სამომავლოდ უამრავი ციცოცხლე, 3D ზებრა გადასასვლელი ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ის მონაკვეთი სადაც ხდება ქვეითთა გადასვლა, არის გზის საფართან შედარებით მაღლა წამოწეული, რის გამოც მძღოლი უნებლიედ ანელებს მოძრაობას. ჩვენი აზრით, აღნიშნული გადასასვლელები დროთა განმავლობაში ქალაქში მოძრავ მძროლებს ჩამოუყალიბებს ჩვევას, რომ გადასასვლელებთან უნდა შეანელოს მოძრაობა და გაატაროს ქვეითი. (ჩვენ არ დაგვითვლია რა თანხები იქნება საჭირო აღნიშნულიპროექტის განხორციელების მიზნით ამიტომაც თანხა მითიტებული იქნება სიმბოლურად)
მოსალოდნელი შედეგი:
3D ზებრა გადასასვლელებით ქუჩები გახდება ლამაზი, უსაფრთხო და ასევე საპილოტედ ასეთ ფორმით ქალაქ ბათუმის მოწყობის შემდეგ, შესაძლებელია საქართველოს სხვა ქალაქებმა შეიძლება მიბაძონ და საბოლოო ჯამში, რაც იქნება ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი უმრავი სიცოცხლის გადარჩენისათვის.
განმარტება:
შემოთავაზებული 3D გადასასვლელი ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესების დანართიI-ით განსაზღვრულ საგზაო ნიშნების მოთხოვნებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდება ქალაქში მსგავსი ზებრა გადასასვლებების დახაზვა.

კომენტარები

  1. 2020-10-05 21:44:05 თენგიზ ბოლქვაძე

    მიზეზი რომ იყოს, ბიუჯეტი არ აქვს გაწერილი, ან სხვა რაიმე დეტალი არ გამიკვირდებოდა მაგრამ, ის რომ თურმე იდეა არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო ნორმებს, სასაცილოა. თქვენ გინდათ დამაჯეროთ, რომ ევროპის ქვეყნები არღვევენ კონვენციის ნორმებს როცა ზებრა გადასასვლელებია ქუჩებში და საქართველოა ერთადერთი ქვეყანა სადაც საერთაშორის კონვენციის შესაბამისად ხდება გადასასვლელების მოწყობაა?!საინტერესო მიზეზია იდეის დასაწუნებლად.

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო