ხმის მიცემა
იდეის ნომერი: 20147
სტატუსი: ხმის მიცემის პროცესში
ხმების რაოდენობა:24
ავტორი: სალომე რუსიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-08-21
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-08-21
ბიუჯეტი: 16500
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ურნა

30

500

მონტაჟი

30

50

დამატებით ფაილები

ინტერაქტიული ურნა

პროექტის მიზანი:
1. შეამციროს სიგარეტის ნამწვავებით ქალაქის დანაგვიანება; 2. აამაღლოს მოსახლეობის თვითშეგნება ქალაქის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ავტობუსების გაჩერებებსა და ქვეითად მოსიარულეთა "ზებრა" გადასასვლელებთან, აგრეთვე დიდ სავაჭრო დაწესებულებებთან, მცირე ზომის ურნების (ფოტო იხ. დანართში) დამონტაჟებას. ურნაზე განთავსებული იქნება სხვადასხვა ტიპის შეკითხვა ორი სასურველი პასუხით, რომლებიც შეესაბამება ურნის ორ სხვადასხვა განყოფილებას გამჭვირვალე ზედაპირით. მაგალითად: 1. რომელი გუნდი ჯობია... ბარსელონა / რეალი; 2. ჭავჭავაძის ქუჩა უნდა იყოს? ცალმხრივი / ორმხრივი; 3. რომელი ფილმის ნაწყვეტია გადაღებული ბათუმში? "მონანიება" / "ცისფერი მთები"; მოქალაქე სიგარეტის ნამწვავის ცალკეულ განყოფილებაში ჩაგდების გზით შეძლებს სასურველი პოზიციის დაფიქსირებას ამა თუ იმ საკითხზე და ამავე დროს გააკონტროლებს "ხმების" რაოდენობას. ურნების განთავსების ადგილები შერჩეულია ადამიანების თავშეყრისა და გატარებული დროის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პროექტის ძირითად მიზანს, ის ემსახურება მოქალაქეთა წახალისებას სიგარეტის ნამწვავების ურნაში გადაგდებასა და ამით ქუჩის სისუფთავის შენარჩუნებას. პროექტის ეფექტიანობას მოწმობს ინგლისის მაგალიღი, სადაც აღნიშნული ურნების დამონტაჟებამ 74%-ით შეამცირა ძირითადი სამოძრაო ქუჩების სიგარეტის ნამწვავებით დანაგვიანება. გარდა ამისა, შეკითხვის შინაარსიდან გამომდინარე, მიზანი შეიძლება ემსახურებოდეს მაცხოვრებელთა დამოკიდებულების გაგებას ნებისმიერ აქტუალურ ან რაიმე სახალისო შინაარსის საკითხზე. აღსანიშნავია, რომ ხმის მიცემის უცხო და სახალისო ფორმა უზრუნველყოფს მოქალაქეთა გულწრფელობას.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის განხორციელების შედეგად მივიღებთ, უფრო "ქათქათა ბათუმს". მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა პოპულაციაში, გაიზრდება სოციალური პასუხისმგებლობა საკუთარ ქალაქზე ზრუნვის კუთხით. ამასთან, მოსალოდნელია გვერდითი დადებითი სარგებელი, რაც გულისხმობს სხვადასხვა დროს ცალკეულ საკითხებზე (მიზნობრივად) მოქალაქეთა დამოკიდებულების გაგებას, დამატებითი თანხების (კვლევების) გარეშე.

კომენტარები

  1. 2020-08-21 12:19:11 სალომე რუსიძე

    ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულია ინგლისში დამზადებული ურნების ღირებულება (230 £ ). მოცემული ურნები არის წყალგაუმტარი და ანტივანდალური. შესაძლებელია მსგავსი ურნების საქართველოში დამზადება ან სხვა ქვეყანიდან იმპორტირება.

  2. 2020-10-22 13:27:20 მიხეილ ცინცაძე

    თქვენი კომენტარი

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო