იდეის ნომერი: 20148
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნათია გაბაიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-12-21
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-12-21
ბიუჯეტი: 10000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

სასმელი წყლის შადრევნები

17

590

სასმელი წყლის შადრევნები ჭავჭავაძის ქუჩაზე

პროექტის მიზანი:
პროექტი ემსახურება მოსახლწობის წყლის მიწოდებას ,რადგან ჭავჭავაძის ქუჩაზე არ არის სასმელი წყლის შადრევნები განლაგებული და თუ ადამიანს ფული არაქვს სახლში მისვლამდე წყალს ვერ სვავს.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ჭავჭავძის ქუჩაზე ავტობუსის გაჩერებების გვერდით დადგმული ერთი სასმელი წყლის შარდრევანი .
მოსალოდნელი შედეგი:
თუ დაიდგმება ყველა გაჩერებაზე ერთი შადრევანი ამით დავეხმარებით ბათუმის მოსახლეობას რომელიც ხშირად იყენებს ამ ქუჩას გადასაადგილებლად .
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის “დ.გ” პუნქტი პროექტი დაკავშირებულია მნიშვნელოვან საექსპლუატაციო ხარჯებთან.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო