იდეის ნომერი: 20152
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: მაყვალა ირემაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2022-03-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-05-28
ბიუჯეტი: 3850
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

დიდი ხეების ნერგი 26 მაისი 93ის მხარეს

14

150

{

დეკორატიული დაბალი ჯიშის ნაძვის ნერგები, სევასტოპოლის 13 მხარეს

12

80

{

ნიადაგის მომზადება/ამოღებული ქვიშიან სილის გატანა

1

50

{

ტორფისა და მიწის ნარევის შესყიდვა

1

200

{

3 დამხმარე პერსონალი (მუშახელი) დღეში 8 შატიანი შრომით

3

150

{

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები

1

90

დამატებით ფაილები

26 მაისის 93/13 ის გამწვანიანება

პროექტის მიზანი:
მრავალსართულიან ბინის მიმდებარე ტროტუარების გამწვანიანებას, ქუჩის მაღალი და დაბალი დეკორატიული ხეებით გალამაზება, ჰაიერის გასუფთავება, საქარე ზოლის შქმნა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
26 მაისის ქუჩაზე ნომერ 93 ზე არსებულ ბინაში ცხოვრობს 65 ოჯახი, ამ ქუის მხდრიდან არსებული ტროტუარი ფართეა და შეიზლება გამოიყენებოდეს სხვადასხვა ხეების დასარგავად რომლის სიგრძეც წარმოადგენს დაახლოებით 45 მეტრს სადაც შესაძლებელია დაირგოს დახლოებით 12 ცალი დიდი ხეს ნერგი 4 მეტრო ინტერვალით. ხოლო მეორე მხარეს სევასტოპოლის 13 ნომრიდან, შესაძლებელია დავრგო 2 მეტრო ინტერვალით 12 ცალი დაბალი ჯიშის დეკორატიული ნაძვები. ეს პროექტი იქნა განხილული და მოწონებული სამეზობლოს მიერ რადგან ითვალისწინებს ადგილობრივი მოქალაქეების ინტერესებს.
მოსალოდნელი შედეგი:
1. ხე არის ბუნების საჩუქარი შეამციროს ჰაერის დაბიმძურება. მაგალითად, ჭადარი არის იდეალური მაგალითი, საგრძნობლად ამცირებენ ჰაერის დაბინძურებას. 2. ხეები არეგულირებენ გარემო ტემპერატურას, ზაფხულში ბლოკავენ მზის სხივებს, წარმოქმნიან ქარის დამცავ ზოლს, ამცირებენ ქარის სიჩქარეს, რასაც ზამთარში მშვიდი და კომფორტული გარემოს შექმნას უწყობს ხელს. 3. ნიადაგის ეროზიის პრევენცია ხდება, ხეები იკავებენ ჰუმუსს და ხელს უშლიან გაუდაბნოებას; 4. ამცირებს ხმაურს, განსაკუთრებით ტრანსპორტიდან გამოწვეულ ხმას ახშობს; 5. ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებას უწყობს ხელს, ქმნის მშვიდ, სასიამოვნო ატმოსფეროს ურბანულ გარემოში; 6. ცალსახად უწყობს ბიზმესის გამვითარებას ხელს, რადგან “მწვანე ” გარემოში საკუთრების შეძენა უფრო სასიამოვნოა ვიდრე ცემენტის ჯუნგლებში.
განმარტება:
იდეის ავტორთან შეთანხმებით პროექტი განხორციელდება ა(ა)იპ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის მიერ, 2022 წელს დაგეგმილი ქუჩების გამწვანების ღონისძიებების ფარგლებში. შესაბამისად, იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო