იდეის ნომერი: 20154
სტატუსი: გამარჯვებული
ხმების რაოდენობა:413
ავტორი: მალვინა ჯიბლაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-09-02
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-09-02
ბიუჯეტი: 13000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ურნა

100

50

კომპოსტის მანქანა-დანადგარი

1

8000

ორგანული ნარჩენების კომპოსტირება

პროექტის მიზანი:
1. შეამციროს ნაგავსაყრელები, ვინაიდან ყველა სახის ნარჩენი განურჩევლად ხვდება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე. 2. აამაღლოს მოსახლეობის ცნობადობა სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილში და იზრუნონ გარემოს დაცვაზე 3. დაეხმაროს ფერმერს ნიადაგის დაბალნაყოფიერებისა და ხარისხიანობის პრობლემების გადასაჭრელად 4. მოწესრიგდეს ბათუმის ე.წ ბონის ბაზარი
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ყველაზე ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რა ხდება დღეს ნარჩენების მართვის კუთხით საქართველოში, არის ნაგავსაყრელები. ყველა სახის ნარჩენი განურჩევლად ხვდება ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე, მათ შორის, ორგანული ნარჩენებიც. დღევანდელ დღეს საკმაოდ დიდია ორგანული ნარჩენების წილი, რომლებიც გვხდება მყარ ნარჩენებთან ერთად ნაგავსაყრელებზე. ამასთან მყარი ნარჩენები სერიოზულ ზიანს აყენებენ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობას ატმოსფერულ ჰაერში, ნიადაგში, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებში მოხვედრის გზით. იმის გამო, რომ ეს მყარი ნარჩენები შემდეგ იფარება მიწის ფენით, უჰაერო სივრცეში მიმდინარეობს ანაერობული პროცესები, ანუ ლპობა. ამ პროცესის შედეგად დიდი რაოდენობით გამოიყოფა გაზი - მეთანი, რომელიც 25- ჯერ უფრო საშიში სათბურის აირია, ვიდრე ნახშირორჟანგი. ასევე დიდი რაოდენობის ორგანული ნარჩენია სოფლის მეურნეობაში, რომლის უდიდესი ნაწილი იწვება, რაც მეორე უკიდურესობას იწვევს - წვის შედეგად გამოიყოფა დიდი რაოდენობის ნახშირორჟანგი და სხვადასხვა მძიმე მეტალი. მსგავსი სიტუაცია გვაქვს ბათუმში ნებისმიერი ტიპის სავაჭრო ობიექტებზე. განსაკუთრებით მწვავეა სიტუაცია ბონის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღნიშნული პრობლემა არაერთხელ აისახა სხვადასხვა მედია საშუალებებითაც, თუმცა უშედეგოდ. ვინაიდან, განვითარებულ ქვეყნებში ფართოდაა გავრცელებული ნარჩენების მინიმიზაციის, ხელმეორედ გამოყენებისა და გადამუშავების პრაქტიკა, ამიტომ მიზანშეწონილად მიმაჩნია განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკის გადმოღება საქართველოში და კარგი იქნება თუ ამას დავიწყებდით ბათუმის ტერიტორიაზე მდებარე ბაზრობებით. პეოქტის ფარგლებში: 1. დაიდგმება 100-მდე ურნა, მხოლოდ შელახული და გაფუჭებული ხილ-ბოსტნეულისთვის ბათუმის ბონის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სადაც ადგილობრივი მოვაჭრეები გაფუჭებულ ან შელახულ პროდუქტს მოათავსებენ 2. ბონის ბაზრის ტერიტორიაზე, ასევე განთავსდება კომპოსტის მანქანა დანადგარი, რომელიც გადაამუშავებს ორგანულ ნარჩენებს და ამისთვის მას მხოლოდ 24 საათი სჭირდება 3. დღის ბოლოს შეიკრიბება ასივე ურნაში მოთავსებული ორგანული ნარჩენი და გადაიტანება კომპოსტის მანქანაში შემდგომი გადამუშავებისთვის 4. ორგანული ნარჩენების შედეგად გადამუშავებული ორგანული სასუქი გადაეცემა ადგილობრივ მეურნეებს მნიშვნელოვანი აღნინიშნოს, რომ კომპოსტის ერთ მარცვალში ბინადრობს ექვს მილიარდზე მეტი მიკროსკოპული ორგანიზმი – რაოდენობრივად იმაზე მეტი, რაც დღეისათვის ადამიანია პლანეტაზე! თუ მოვაჭრეს არ ექნება კომპოსტის ნარჩენების წაღების სურვილი, მაშინ აღნიშნული გადაეცემა ფერმერებს რათა ბუნებრივი საშუალებებით (და არა ქიმიური მინერალური სასუქებისა და პესტიციდების ინტენსიური გამოყენებით) აამაღლოს ნიადაგის ნაყოფიერება.
მოსალოდნელი შედეგი:
1. პროექტის განხორციელების შედეგად დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები და ნაწილობრივ მოწესრიგდება ბათუმის ე.წ. ბონის ბაზარი, კერძოდ ორგანული ნარჩენების შესაბამისი დანადგარის შედეგად გადამუშავების პროცესი მიმდინარეობს უსუნოდ. 2. თუ აქამდე ორგანულ ნარჩენებს, სხვა მყარ ნარჩენებთან ერთად ნაგავსაყრელზე ვყრიდით, აღნიშნული დანადგარი საშუალებას გვაძლევს, არამხოლოდ ნაგავსაყრელების რაოდენობის ზრდის შემცირების, არამედ სუფთა და ჯანგბადით სავსე გარემოში ბათუმის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საშუალებას. 3. ამასთან მეურნეებს ექნებათ შესაძლებლობა გამოიყენენ კომპოსტი, რომელიც არის საუკეთესო ორგანული სასუქი, რომელიც მდიდარია სხვადასხვა ორგანული და მინერალური ნივთიერებით და შეიცავს მცენარისათვის ყველა იმ აუცილებელ ნივთიერებას, რაც საჭიროა მისი სრული ზრდა-განვითარებისათვის

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო