იდეის ნომერი: 20155
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ლალი ჯაფარიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2022-02-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-05-30
ბიუჯეტი: 19000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

ბლოკნოტი და კალამი

80

6

{

საღებავი

100

10

{

ფუნჯი

80

10

{

ფანქრები

80

1

{

თაბახის ფურცლები (შეკვრა)

4

11

{

მოლბერტი

10

80

{

მოძრავი დაფა

1

150

{

ტრანსპორტი

4

100

{

სერთიფიკატი

80

3

{

აპარატურის იჯარა

8

150

{

მომსენებლის ჰონორარი

8

400

{

ფურშეტი

9

400

{

პროექტის მენეჯერის ჰონორარი

4

500

{

პროექტის კოორდინატორის ჰონორარი

4

450

{

საქსოვი აქსესუარები და ბისერები

1

3000

{

პროექტის ბანერი როლაპზე

1

206

ბათუმის შემოქმედებითი ინკლუზიური სივრცე

პროექტის მიზანი:
სსსმ, შშმ და ტიპური განვითარების 10-16 წლის მოზარდებით შემოქმედებითი ნიჭის წარმოჩენის ხელშეწყობა
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
სსსმ და შშმ მოზარდებს არ აქვთ ტიპური განვითარების მქონე მოზარდების მსგავსად საკუთარი შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენის შესაძლებლობა, ამიტომ აუცილებელი შეიქმნას ისეთი სივრცე და აქტივობები, რომელიც უზრუნველყოფს თანასწორობის პრინციპის დაცვით აღნიშნული თემის შესაძლებლობების რეალიზება. პროექტის ფარგლებში ჩარტდება 8 პირისპირი და ონლაინ მასტეკლასი, ვორქშოპები და საინფორმაციო შეხვედრები, სადაც ცნობილი სახეები და წარმატებული ადამიანები ჩაუტარებენ პროფესიულ (არაფორმალურ) შეხვედრას და გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებებს. პროექტში ჩართული იქნება ბათუმის სხვადსხვა სკოლების მოსწავლეები, რომლებიც გამოიჩენენ სურვილს და შეავსებენ წინასწარ შემუშავებულ სარეგისტრაციო ფორმას. პროეტში მონაწილეობას მიიღებს სულ 80 მოზარდი, რომლებიც პროექტის ბოლოს მონაწილეობას მიიღებენ შემაჯამებელ გამოფენაში და გადაეცემათ პროექტში ონაწილეობის დამდასტურებელი სერთიფიკატები.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის განხორციელების შედეგად ბათუმში 80-მდე მოზარდი იცნობს და მხარს უჭერს ერთმანეთის შესაძლებლობებს, ახერხებენ საკუთარი ნიჭის წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის წარდგენას. არისნ უფრო თავდაჯერებულები და ერთვებიან უფრო აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საზოგადოებისთვის არის ნათელი სსსმ, შშმ და ტიპური განვითარების მქონე მოზარდების თანასწორობა თანაბარ გარემოში.
განმარტება:
იდეის ავტორმა უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე, შესაბამისად, არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო