იდეის ნომერი: 20155
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ლალი ჯაფარიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2022-02-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-05-30
ბიუჯეტი: 19000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ბლოკნოტი და კალამი

80

6

საღებავი

100

10

ფუნჯი

80

10

ფანქრები

80

1

თაბახის ფურცლები (შეკვრა)

4

11

მოლბერტი

10

80

მოძრავი დაფა

1

150

ტრანსპორტი

4

100

სერთიფიკატი

80

3

აპარატურის იჯარა

8

150

მომსენებლის ჰონორარი

8

400

ფურშეტი

9

400

პროექტის მენეჯერის ჰონორარი

4

500

პროექტის კოორდინატორის ჰონორარი

4

450

საქსოვი აქსესუარები და ბისერები

1

3000

პროექტის ბანერი როლაპზე

1

206

ბათუმის შემოქმედებითი ინკლუზიური სივრცე

პროექტის მიზანი:
სსსმ, შშმ და ტიპური განვითარების 10-16 წლის მოზარდებით შემოქმედებითი ნიჭის წარმოჩენის ხელშეწყობა
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
სსსმ და შშმ მოზარდებს არ აქვთ ტიპური განვითარების მქონე მოზარდების მსგავსად საკუთარი შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენის შესაძლებლობა, ამიტომ აუცილებელი შეიქმნას ისეთი სივრცე და აქტივობები, რომელიც უზრუნველყოფს თანასწორობის პრინციპის დაცვით აღნიშნული თემის შესაძლებლობების რეალიზება. პროექტის ფარგლებში ჩარტდება 8 პირისპირი და ონლაინ მასტეკლასი, ვორქშოპები და საინფორმაციო შეხვედრები, სადაც ცნობილი სახეები და წარმატებული ადამიანები ჩაუტარებენ პროფესიულ (არაფორმალურ) შეხვედრას და გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებებს. პროექტში ჩართული იქნება ბათუმის სხვადსხვა სკოლების მოსწავლეები, რომლებიც გამოიჩენენ სურვილს და შეავსებენ წინასწარ შემუშავებულ სარეგისტრაციო ფორმას. პროეტში მონაწილეობას მიიღებს სულ 80 მოზარდი, რომლებიც პროექტის ბოლოს მონაწილეობას მიიღებენ შემაჯამებელ გამოფენაში და გადაეცემათ პროექტში ონაწილეობის დამდასტურებელი სერთიფიკატები.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის განხორციელების შედეგად ბათუმში 80-მდე მოზარდი იცნობს და მხარს უჭერს ერთმანეთის შესაძლებლობებს, ახერხებენ საკუთარი ნიჭის წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის წარდგენას. არისნ უფრო თავდაჯერებულები და ერთვებიან უფრო აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საზოგადოებისთვის არის ნათელი სსსმ, შშმ და ტიპური განვითარების მქონე მოზარდების თანასწორობა თანაბარ გარემოში.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო