იდეის ნომერი: 20156
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: მამია ცინცაძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-09-03
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-09-03
ბიუჯეტი: 16000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

საოფისე ფართი (პირველადი)

1

1500

სამუშაო კომპიუტერი

11

9500

სამუშაო მაგიდა (დიფერენცირებული ბარიერებით)

1

1500

სავარძელი

11

800

ტელეფონი

11

550

დაცვის სისტემა

1

1000

ინტერნეტ კავშირი / WIFI

1

300

პერსონალის შერჩევის მომსახურება

1

200

ვიზიტორის კონსიერჟი 24/7

პროექტის მიზანი:
იდეის მიზანია: 1. გახადოს ვიზიტორის ბათუმში ყოფნის პერიოდი უფრო პროდუქტიული. ვიზიტორის კონსიერჟი არის ტურისტის თანაშემწე და საუკეთესო მეგობარი ბათუმში, მისი აქ ყოფნის პერიოდში. 2. დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
1. ბათუმში ჩამოსულ უცხოელ ტურისტთა დიდი ნაწილისათვის პრობლემას წარმოადგენს ლოკალურ დონეზე კავშირის პრობლემა და ინფორმაციულობა. თუმცა ტურისტს შეუძლია აიღოს ქართული ოპერატორის ტელეფონის ნომერი მობილური ინტერნეტით, შესაძლოა ამ პროცედურამ გარკვეული დისკომფორტი შეუქმნას მას, ხოლო ბათუმი, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტურისტული ქალაქი უნდა ზრუნავდეს მისი ვიზიტორების საუკეთესო დასვენებაზე. ტურისტთა უმეტესი ნაწილი სწორედ ინფორმაციულობისათვის და კავშირისათვის ითხოვს WIFI წვდომას, იქნება ეს განთავსების ადგილი თუ საკვები ობიექტები. კავშირი/ინფორმაცია ეს არის ის კომპონენტები, რომლებიც ვიზიტორისთვის კრიტიკულ აუცილებლობას წარმოადგენს. სამწუხაროდ საქართველოს ინტერნეტ სივრცე, ევროპის ქვეყნებთან შედარებით უფრო ნაკლებად ინფორმაციულია და შესაბამისად რთულია ყოველთვის სასურველ კითხვებზე ზუსტი პასუხის მიღება, ამიტომ ხშირად WIFI წვდომის შემთხვევაშიც შეიძლება, რომ ვიზიტორმა ვერ გაიგოს ისეთი დასასვენებელი ადგილების შესახებ როგორშიც სიამოვნებით წავიდოდა და ამასთანავე, რომელზე ინფორმაციაც ინტერნეტში ფაქტობრივად არ არის. უნდა ვაღიაროთ, რომ ინტერნეტში განთავსებულია ტურისტული დანიშნულების ობიექტების მხოლოდ მცირე ნაწილი და ზოგიერთ შემთხვევაშიც ინფორმაცია მხოლოდ ქართულად მოიპოვება. სწორედ ამ დროს ჭირდება დამსვენებელს მისი საუკეთესო მეგობრის "ვიზიტორის კონსიერჟის" რჩევა-დარიგებები. ვიზიტორის კონსიერჟი იქნება მომსახურება, რომელიც ამ პრობლემას გადაჭრის მარტივი კომუნიკაციით. იგი ტურისტს დაეხმარება ელემენტარული საყოფაცხოვრებო საკითხებიდან დაწყებული ნებისმიერ საკითხში: ტაქსის გამოძახება, რესტორნის შერჩევა / მაგიდის დაჯავშნა, ქალაქგარე რესტორნების შერჩევა, ინფორმაცია ობიექტებზე, რომელსაც ტურისტი ენობრივი ბარიერის გამო ვერ მოიძიებს. დავფიქრდეთ, თუ რამდენი ლამაზი ხეობა და მდინარეა აჭარის ტერიტორიაზე, და ჩმოსულ ტურისთა რამდენი პროცენტი ბანაობს მდინარეში ან ისვენებს მდინარისპირა სასტუმროებში. ვიზიტორები განიცდიან ინფორმაციულ დეფიციტს. ხოლო ვიზიტორის კონსიერჟი არის მათი საუკეთსო მრჩეველი და ინფორმირებულობის ეფექტური გზა. 2. დამატებითი სამუშაო ადგილების შემნა ასევე არის ჩვენი ქალაქის ერთერთი მთავარი გამოწვევა. სამუშაოს შესრულებიათვის აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს უცხო ენისა და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა, ინტერნეტში იფორმაციის მოძიების უნარი, კომუნიკაციის უნარი. მნიშვნელოვანია მწორი მენეჯმენტი. 3. ფასიანი მომსახურება, რომლიდანაც ბიუჯეტში დამატებითი სახსრები შევა, ხელს შეუწყობს ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. იქედან გამომდინარე, რომ აღნიშნული სერვის შეთავაზება უნდა მოხდეს ჩამოსვლის პუნქტებში ვიზიტორი გადახდისუნარიანია. აღნიშნული მომსახურების მიწოდებისათვის საჭიროა საოფისე ფართი, შიდა სერვერი, სხვა საოფისე ინვენტარი და პერსონალი.
მოსალოდნელი შედეგი:
ტურისტული მომსახურების ინფრასტრუქტურის განვითარება (1) გარკვეულ პოპულარობას და ტურისტულ პრესტიჟს შეუქმნის ჩვენს ქალაქს. დამატებითი სამუშაო ადგიულები (2), კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია უმუშევრობასთან ბრძოლაში. მომსახურების გაყიდვა კი ბიუჯეტში შემოსული დამატებითი სახსრებია (3).
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის “გ.დ” პუნქტი - საკითხი სცდება მერიის უფლებამოსილების ფარგლებს

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო