იდეის ნომერი: 20157
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნიკო ჭყონია
განხორციელების ვადა (დან): 2020-09-04
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-09-04
ბიუჯეტი: 10000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

1ც ქოლგა 5 ლ 1000ც ქოლგა 5000ლ . 25 კალათა/დასაგდამი 2500 ლარი

1

5

ბათუმი ქოლგების ქალაქი

პროექტის მიზანი:
ბათუმი წვიმის და ქოლგის გარეშე წარმოუდგენელია, ჩვენ დიდ პოეტს უთქვამს, ბათუმში ან წვიმს ან ნაწვიამარია. გზაჯვარერინებზე ქოლგების განლაგებით ბათუმელი და ამ ქალაქის სტუმრებიც ისარგებლებენ და წვიმიან ამინდში , თავს კომფორტულად იგრძნობენ.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში წელიწადში 100-120 დღე არის წვიმა, ქოლგა კი ერთერთ მთავარი ატრიბუტია მსგავსი ამინდის დროს, ბათუმში ხშირად ხდება როდესაც მზიან ამინდს მოულოდნელად ცვლის წვიმა, და ქოლგები რომლებიც განაგებული იქნება ქალაქის რამდენიმე გზაჯვარედინზე , დაეხმარება ადამიანებს, რომლებიც არიან ამ დროს ქალაქში თავი შეაფარონ მას. ყველა ქოლგა უნდა იყოს ბრენდირებული, ისარგებლე და დააბრუნე წარწერით, რადგან ეს არის ქალაქის საკუთრება და მისაკუთრება ისჯება.
მოსალოდნელი შედეგი:
80-100 ადგილზე , გამოყოფილიი იყოს სამაგრე, სადაც იქნება 5-10 ქოლგა განთავსებული. შედეგად ქალაქის მუნიციპალიტეტი ზრუნავს საკუთარ მოსახლეობაზე და სტუმრებზე, რომლებსაც არ გაუმართლად მზიან ბათუმში, და მოუწევთ წვიმიან ბათუმით სიამონება, მაგრამ მშრალად, რადგან მათ ექნებათ ქოლგები.
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „გ.დ.“ და „დ.გ.“ პუნქტები - საკითხი სცდება მერიის უფლებამოსილების ფარგლებს და პროექტის განხორციელება დაკავშირებულია შემდგომ საოპერაციო ხარჯებთან

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო