იდეის ნომერი: 20160
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნინო ლომაია
განხორციელების ვადა (დან): 2021-02-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-09-30
ბიუჯეტი: 59800
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

საფეხმავლო ბილიკის ფილები

1000

16

გრუნტი

10

1000

ბეტონი

100

20

ბორდიული

3000

8

დასასვენებელი სკამები

10

280

მუშახელის მომსახურება

10

500

საფეხმავლო ბილიკი

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანია ქალაქ ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩაზე უსაფრთხო საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა ქვეითთათვის
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ქალაქ ბათუმში ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩის მიმდებარე საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია აუცილებელია ქუჩაზე არსებული მნიშვნელოვანი დაწესებულებებიდან გამომდინარე (საქართველოს ფოტა, პროკურატურა, ბაღი, სკოლა, ბანკი (პენსიონერებისთვის განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს) პოლიცია, საჯარო რეესტრი, მეჩეთი, ეკლესია და ა.შ ). ქუჩის მიმდებარედ არსებული ტერიტორია ამ დროისთვის დაზიანებულია, ნალექის დროს დგება წყლის გუბეები, ასევე არ არის მოწესრიგებული ქვეითთა ბილიკი, სადაც მოქალაქეები უსაფრთხოდ შეძლებენ გადაადგილებას. პროექტი ითვალისწინებს ტერიტორიის რეაბილიტაციას, ბილიკის მოწყობასა და დასასვენებელი სკამების განთავსებას.
მოსალოდნელი შედეგი:
პროექტის განხორციელების შედეგად ერთი მხრივ ქვეითებისთვის შეიქმნება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება, ხოლო მეორე მხრივ ქალაქის იერსახის გალამაზებასაც შეუწყობს ხელს.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო