იდეის ნომერი: 20162
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: მიხეილ მანაშეროვი
განხორციელების ვადა (დან): 2021-09-30
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-09-30
ბიუჯეტი: 200000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

სკამები

1000

1600

{

ურნები

100

400

დამატებით ფაილები

Mikheil Manusherov

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანი არის ახალ ბულვარში 100 ძელსკამისა და გადამუშავებული პლასტმასისგან დამზადებული 100 ურნას დაყენება, რომლებიც ანათებენ სიბნელეში.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
კონტრაქტორის სახით წარმოდგენილია სტუდია Sevaplastic , რომელიც მუშაობს უკვე 1,5 წელი, მაგრამ , მიუხედავად ამისა, შეძლო 5 ტონა პლასტმასის გადამუშავება. პლასტიკი არის წყალგაუმტარი და გამძლე. ძელსკამები წარმოაჩენენ ბათუმს როგორც ქალაქს, რომელიც ზრუნავს გარემოზე მსოფლიო დონეზე.
მოსალოდნელი შედეგი:
კომპანია მზადაა გააკეთოს 100 ძელსკამი და 100 ურნა 6 თვეში.
განმარტება:
იდეა წარმოადგენს იდეა N 20137 - ეკო მანათობელი სკამების გაორებას. შესაბამისად, აღნიშნული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის.

კომენტარები

  1. 2021-10-23 08:40:28 მიხეილ მანაშეროვი

    https://instagram.com/Sevaplastic

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო