იდეის ნომერი: 20164
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: შოთა გურგენიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2021-01-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-12-31
ბიუჯეტი: 100000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

მაგნიტური სენსორი

1

1

რადიო ტექნოლოგები

1

1

პროგრამული პლატფორმა

1

1

ჭკვიანი ქალაქი (Smart city); პარკირების ჭკვიანი სისტემა

პროექტის მიზანი:
პარკირების ჭკვიანი სისტემა - აღნიშნული გადაწყვეტა წარმოადგენს თანამედროვე ქალაქების ერთ-ერთ პასუხს პარკირების პრობლემის შესამცირებლად. იგი ამარტივებს და მეტად კომფორტულს ხდის საპარკინგე ადგილების მოძებნას და მათთან უმოკლესი გზით მისვლას. დღესდღეობით ქალაქში სულ უფრო პრობლემური ხდება პარკირება. საპარკინგე ადგილის ძიებაში მძღოლები ხარჯავენ უამრავ დროს და ენერგიას, ხშირად აფერხებენ ქალაქში ისედაც გადატვირთულ მოძრაობას და მოიხმარენ ზედმეტ საწვავს, რითიც დამატებით აბინძურებენ გარემოს. ხშირად მოქალაქეებს ამდენი სიარულის შემდეგაც მანქანის დაყენება სასურველი ადგილიდან შორს უწევთ, ან საერთოდ ვერ ახერხებენ ქუჩაში პარკირებას და ტოვებენ ავტომობილს შეუსაბამო ადგილებში, რაც შემდგომში ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილებას აფერხებს.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
პარკირების ჭკვიანი სისტემა საშუალებას იძლევა მძღოლმა სმარტფონის მეშვეობით მიიღოს ინფორმაცია მანქანის პარკირებისთვის თავისუფალი ადგილის მდებარეობის და მასთან მისვლის ოპტიმალური მარშრუტის შესახებ. გადაწყვეტილება გულისხმობს პარკირების ადგილებზე მაგნიტური სენსორების განლაგებას, რომლებიც აღიქვამენ საპარკინგე ადგილი დაკავებულია თუ თავისუფალი. აღნიშნული სენსორები უძლებენ მანქანის წონას და აქვთ 10 წლიანი ავტონომიური მუშაობის ვადა. პარკირების სენსორები დაბალი ენერგო მოხმარების რადიო ტექნოლოგიების გამოყენებით გადასცემენ საკუთარი სტატუსის შესახებ სიგნალს მართვის ცენტრში განთავსებულ სპეციალურ პროგრამულ პლატფორმას, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფს რუქაზე მათ განთავსებას და მომხმარებლისთვის ოპტიმალური მისასვლელი მარშრუტის შეთავაზებას.
მოსალოდნელი შედეგი:
არკირების ჭკვიანი სისტემის გამოყენება მნიშვნელოვნად ზოგავს მძღოლის დროს, ენერგიასა და საწვავის ხარჯს. იმავდროულად ამცირებს არასწორ ადგილზე პარკირების გამო მძღოლთა დაჯარიმებას და რაც ასევე მნიშვნელოვანია – იმ მუდმივ სტრესს, რომელიც საპარკინგე ადგილის უშედეგო ძებნას ახლავს თან. პარკირების ადგილის ოპერატიულად პოვნა ხელს უწყობს ქალაქის ქუჩების ნაკლებად გადატვირთვას და მოძრობის შეფერხებას, რაც რიგ შემთხვევებში თითქმის 20%-ით ამცირებს მავნე გამონაბოლქვით გამოწვეულ ჰაერის დაბინძურებას. ჭკვიანი სისტემა ქალაქის შესაბამისი სამსახურებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის პარკირების გამოყენების დეტალურ სტატისტიკას, რისი ადეკვატური ანალიზიც პარკირების მართვის უკეთესი დაგეგმვის საშუალებას იძლევა. 1) იოლდება თავისუფალი პარკირების ადგილის მიგნება დამასთან მისვლა. 2)იზოგება მოქალაქეთა მიერ დახარკული დრო, ენერგია, საწვავის ხარჯი ნერვები. 3) მცირდება პარკირების ადგილის ძებნით გამოწვეული მოძრაობის შეფერხებები. 4)ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი ამცირებს ქალაქში ჰაერის დაბინძურებას.
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „გ.ზ.“ პუნქტი - შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი ახორციელებს შესაბამის პროექტს. აღნიშნული საკითხი გათვალისწინებულია საგრანტო პროექტ „მდგრადი ტრანსპორტი ქალაქ ბათუმისთვის“

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო