ხმის მიცემა
იდეის ნომერი: 20167
სტატუსი: ხმის მიცემის პროცესში
ხმების რაოდენობა:54
ავტორი: ნინო ხახუბია
განხორციელების ვადა (დან): 2021-05-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-08-31
ბიუჯეტი: 9840
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

სპეც. ხსნარი (16 oz)

20

372

ესკიზების/ტრაფარეტების/ მომზადება და მოხატვა

160

15

წვიმის მხატვრობა

პროექტის მიზანი:
- ინოვაციური წვიმის პროდუქტის შექმნა ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის; - წვიმის ღიმილთან ასოცირება :) - ბათუმის მიმზიდველობის გაზრდა; - ბათუმში წვიმიანი ამინდში მოსახლეობის გახალისება და ქუჩაში გამოყვანა; - ახალი ტურისტული პროდუქტის შექმნა ბათუმის მასშტაბით, რომელიც ასევე შეიძლება გატანილ იქნას მუნიცეპალიტეტებში;
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
- მიუხედავად იმისა, რომ აჭარაში ტურიზმი აქტიურად ვითარდება და ხორციელდება ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიცირება, მზარდია ვიზიტორების სტატისტიკა, ტარდება მასშტაბური მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები, ქალაქი იღებს საერთაშორისო ჯილდოებს, ზაფხული რჩება ყველაზე აქტიურ პერიოდად ქალაქისათვის და ამ დროსაც კი გამოწვევად რჩება წვიმა და წვიმით გამოწვეული უმოქმედობა ქალაქის მასშტაბით, როგორც ბათუმელებისათვის, ასევე ქალაქის სტუმრებისათვის. - სწორედ ამ საკითხის მოგვარების ერთ-ერთ საინტერესო და სახალისო გზად მესახება პროექტი ,,წვიმა და ბათუმი", რაც გულისხმობს სპეციალური (ეკომეგობრული) ხსნარისა და წინასწარ შექმნილი ნებისმიერი ზომის, ფორმისა და ფორმატის ტრაფარეტის გამოყენებით, ქალაქის ქუჩებისა (ასფალტის ან ბეტონის საფარი და მჭიდროდ დაგებული ფილები) და შენობების კედლების ,,მოხატვას". ნახატი ხილვადია მხოლოდ დასველების ანუ წყალთან შეხების ან გაწვიმების შემთხვევაში. ზემოაღნიშნული ხსნარით გაკეთებული ნახატი გამძლეა - ნახატი მკაფიოდ ჩანს პირველი 4 თვე, ხოლო შემდგომ პერიოდში შესაძლოა გახდეს ნაკლებად მკაფიო. შესაძლებელია იგივე ნახატის გაკეთება ან ადგილმონაცვლეობა. - ეს მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ: მიმართულების ჩვენების, მოწოდების, მისალმების (გამარჯობა!), ბავშვების გართობის, ქალაქის ქუჩებსა და მოედნებზე მასშტაბური პროექტების შესაქმნელად და ბევრი სხვა მიზნით. - გარდა ამისა, მსგავსი ნახატების ბათუმში გაჩენის შემთხვევაში, ბათუმი მოინიშნება სპეციალურად ასეთი ნახატებისათვის შექმნილ რუკაზე. - აქტივობაში შესაძლებელია ჩაერთოს რამდენიმე ადამიანი და მზიან დღეებშიც კი, წყლით სავსე ბუშტების, ბოთლების, სარწყავების ან თუნდაც ვედროების გამოყენებით ,,გამოაჩინოს" ფარული ნახატი;
მოსალოდნელი შედეგი:
- აღნიშნული იდეის განხორციელებით, პირველად საქართველოში, ბათუმში გაჩნდება ,,წვიმის ხელოვნების ნიმუშები" და ბათუმელებს (და არამარტო) ექნებათ მიზეზი, რომ წვიმიან ამინდში გამოვიდნენ ქალაქის ქუჩებში და იხილონ წვიმით შექმნილი საინტერესო, სახალისო, განსხვავებული და სხვადასხვა ადგილას ,,დამალული" ნახატები. - შესაძლებელია რამდენიმე ადგილზე ნახატის გაკეთებით ე.წ. ქვესთის ორგანიზება და ყველა ნახატის მპოვნელისთვის წამახალისებელი პრიზის დაწესება; - შესაძლებელია თემატური დღეების ან კვირეულების ორგანიზება, მაგ: ბათუმობა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ბავშვთა დაცვის დღე ან ა.შ. და ამ თემასთან დაკავშირებული ნახატების გაკეთება.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო