ხმის მიცემა
იდეის ნომერი: 20168
სტატუსი: ხმის მიცემის პროცესში
ხმების რაოდენობა:143
ავტორი: ირაკლი ღლონტი
განხორციელების ვადა (დან): 2021-03-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-12-01
ბიუჯეტი: 190000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ელექტრონული რუკის შექმნა

1

190000

ბათუმის კულტურული ელექტრონული რუკა

პროექტის მიზანი:
1. ელექტრონული გვერდის შექმნა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით - ინფორმაციული, ვიზუალური, დოკუმენტური, სანახაობითი და საინტერესო მოვლების ამსახველი, ისტორიული ფასეულობების, კულტურული ღირებულებების მოძიება, თავმოყრა და ერთიან სივრცეში განთავსება; 2. ქალაქ ბათუმის კულტურული (ხელოვნება (მოქანდაკეობა (ძეგლები), მხატვრობა, ხუროთმოძღვრება (არქიტექტურა, მ.შ. კულტურული მემკვიდრეობა), კინომატოგრაფია (დოკუმენტური კინო, ანიმაციური ფილმები, მხატვრული კინო), ლიტერატურა (მწერლები - დრამატურგია, პოეზია, პროზა), მუსიკა, თეატრი, მუზეუმი, ფოლკლორი (სიმღერა, ქორეოგრაფია), ფოტოხელოვნება, რწმენა (მითოლოგია, რელიგია, ფილოსოფია), კულინარია, გართობა...) ელექტრონული რუკის შექმნა; 3. ბათუმის / აჭარის / საქართველოს - მდიდარი კულტურის, მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული ღირებულებების, უძველესი ტრადიციებისა და ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის თვითმყოფადობის - ქართული ფასეულობების, რომელიც არის მსოფლიო კულტურის, საგანძურის შევსების უშრეტი და მადლიანი წყარო, წარმოჩინება, საერთაშორისო ინტერესის გაღვივება, პოპულარიზაცია, რეკლამირება;
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ბათუმის ელექტრონული კულტურული რუკა 360⁰ - მასში, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, სისტემურად იქნება აღწერილი, ქალაქ ბათუმის საზღვრებში განთავსებული მნიშვნელოვანი ლოკაციები - კულტურული სივრცეები, ფასეულობა, ღირებულებები (ძეგლები, არქიტექტურა (მ.შ. კულტურული მემკვიდრეობა) რელიგიური საკულტო შენობა - ნაგებობები, თეატრი, მუზეუმი, ფოლკლორი, კულინარია, გართობა... რეკვიზიტები, ინფორმაცია, ვიზუალური, დოკუმენტური, სანახაობითი და საინტერესო მოვლების ამსახველი, და მათთან დაკავშირებული ისტორიები...). ასევე, გადმოცემული იქნება ბათუმის კულტურული განვითარების ადრინდელი და ახალი, ცნობილი და აღიარებული მოვლენები, პერსონები, ისტორიები, ადგილმინიშნებები... კულტურული რუქა შედგენილი იქნება, როგორც არამარტო სავიზიტო ბარათი - გზამკვლევი საინტერესო და მიმზიდველი ისტორიებით, აღწერებით... ასევე, როგორც საგანმანათლებლო მიზნით. რაც შეეხება ციფრულ ტექნოლოგიას - ბათუმის ელექტრონულ კულტურულ რუკაზე დატანილი იქნება (360⁰, ფოტო - ვიდეო მასალა და ინფორმაცია) მინიმუმ ორმოცდაათი ობიექტის, რომელიც შეიძლება მოინახულოს ამ ულამაზესი კუთხის სტუმარმა თუ ადგილობრივმა. თითოეულ ნიშნულზე ღილაკის დაჭერით იხსნება ფანჯარა, სადაც მითითებულია სასურველი და საჭირო მონაცემი აღნიშნული ობიექტის შესახებ.
მოსალოდნელი შედეგი:
ბათუმის კულტურულ რუკაზე დატანილი იქნება მინიმუმ 50 ობიექტი, რომელიც შეიძლება მოინახულოს ამ ულამაზესი კუთხის სტუმარმა თუ ადგილობრივმა. თითოეულ ნიშნულზე ღილაკის დაჭერით იხსნება ფანჯარა, სადაც მითითებულია სასურველი და საჭირო მონაცემი აღნიშნული ობიექტის, კულტურული თუ ისტორიული (საკულტო, საგანმანათლებლო, სახელოვნებო, გასართობი, ცენტრების, ბიბილიოთეკების, ძეგლების, მოედნების, ციხე - სიმაგრეების, თეატრების, მუზეუმების, ეთნიკური ობიექტების, ტრადიციული, განსაკუთრებული მნიშვნელობის (კულტურული მემკვიდრეობის, ღვინის მარნები... როგორც ადგილობრივი ღირსეული პიროვნებები, პერსონები, ასევე, აჭარაში/ ბათუმში მოღვაწე ცნობილი აღიარებული, გამოჩენილი ადამიანები, ისტორიები, შემოქმედება...), არქეოლოგიური... და სხვა კულტურული ადგილების/მოვლენების (მ. შ. სახალხო დღესასწაულები, ფესტივალების, ფოლკლორული ანსამბლების...) შესახებ. . ამასთა, გარდა ელექტრონული ვერსიისა, გათვალისწინებულია დასაკეცი რუქის გამოცემა, ლოკაციების მითითებით, პირობითი აღვნიშვნებით, სურათებით... უკანა მხარეს ინფორმაციული ნაწილი (ან სხვა - ტრანსპორტი, საგამოფენო სივრცე, მუზეუმები, კულტურული და კვების ობიექტი...). ელექტრონული გვერდის პარალელურად, სამომავლოდ, განვიხილავთ ინფორმაციის ატვირთვას QR ტექნოლოგიით ან სხვა ფორმატში (მრავალთაგან, რომელიმე), რაც უფრო მოსახერხებელია, რომელიც შეიძლება განთავსდეს, როგორც ცენტრალურ მოედნებზე, ქუჩებზე (ინფო - ბოქსი) ასევე, ბრენდულ სასტუმროებში,...

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო