იდეის ნომერი: 20171
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: დავით სამნიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2020-10-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-01-05
ბიუჯეტი: 200000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

საფეხმავლო გადასასვლელი ხიდი

2

100000

ქვეითთა გადასასვლელი

პროექტის მიზანი:
ქვეითთა საფეხმავლო ხიდი ემსახურება მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებას ასევე მძღოლების თავისუფალ მოძრაობას და საცობების თავიდან აცილებას. ასევე შესაძლებელი აღნიშნული ხიდები გამოყენებულ იქნას სარეკლამო ბანერის განსათავსებლად რომელიც დამატებით შემოსავალს შესძენს ქალაქის ბიუჯეტს. ვინაიდან ბათუმში ანბანის კოშკი არის ერთერთ იერსახე, ხიდები კარგი იქნება თუ გაკეთდება მსგავს სტლში.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
არნიშნული იდეა წამოვიდა გასული წლების ავტოსაგზაო შემთხვევებიდან განსაკუთრებით ზაფხულის სესზონზე როცა მატულობს ავტო ტრანსპორის მოძრაობის ინტენსივობა. რის შედეგადაც არის საცობები და ავტო საგზაო შემთვევები ცენტრალურ გზაზე.
მოსალოდნელი შედეგი:
ამ ეტაპისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს გადასასვლელები რკინიგზის სადგური ბარცხანის ტერიტორიაზე სადაც ხშირია შემთხვევა ავტო საგზაო შემთხვევის მიმდინარე პროექტის განხორციელებით თავიდან ავიცილებთ ავტოსაგზაო შემთვევით გამოწვეულ უბედურ შემთხვევებს.
განმარტება:
საკითხი საჭიროებს საქართველოს რკინიგზის თანხმობას, რაც არ არის წარმოდგენილი (გარკვეული რეგულაციების გამო მსგავსი ტიპის ნებართვას არ იძლევა შესაბამისი უწყება). წარმოდგენილი პროექტი არაინკლუზიური და არაადაპტირებულია, სატრანსპორტო სტრატეგიის მიხედვით მსგავსი ხიდების მშენებლობა არარეკომენდებულია. მოცემული ბიუჯეტი არასაკმარისია და საგრძნობლად მცირეა.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო