იდეის ნომერი: 20174
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ნინო ლომაია
განხორციელების ვადა (დან): 2021-03-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-06-05
ბიუჯეტი: 50000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

დასასვენებელი სკამი

25

500

ნაგვის ურნა

25

140

განათების ბოძები

15

300

ქვაფენილი

1

1

გაზონი

1500

12

ცემენტი

1

1

ქვიშა

1

1

საღებავი

100

25

შრომითი ანაზღაურება

5

3000

მწვანე კორიდორი

პროექტის მიზანი:
იდეა მიზნად ისახავს ფრიდონ ხალვაშის გამზირსა და დიდაჭარის ქუჩებს შორის არსებული მწვანე კორიდორის რეაბილიტაცია/მოწყობას, რომელიც მოქალაქეებს სამუშაო დღის შემდეგ განტვირთვის შესაძლებლობას მისცემს, აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესსის ჩამოყალიბებასა და ადგილობრივ ველომოყვარულთა გაძლიერებას.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ფრიდონ ხალვაშისა და დიდაჭარის ქუჩებს შორის არსებობს მწვანე კორიდორი, რომლის მანძილი დაახლოებით შეადგენს 1,5 კმ-ს აღნიშნულ სივრცეზე განლაგებულია ევკალიპტისა და ნაძვის ხეები, პროექტის ფარგლებში მოხდება მთლიანი სივრცის რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს ნიადაგის დაფარვას მწვანე საფარით, ასევე შეიქმნება საფეხმავლო ბილიკები ფეხით მოსიარულეთათვის და ველო-ბილიკი ველომოყვარულთათვის. ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს დასასვენებელი სკამები, წყლის შადრევნები , განათების ბოძები და ნაგვის ურნები. არსებული მწვანე კორიდორს საავტომობილე გზა რამდენიმე ნაწილად ყოფს, შესაბამისად აუცილებელია, რომ თითოეული მსგავსი მონაკვეთის დასასრულსა და დასაწყისში არსებობდეს ბილიკზე ასასვლელი/ ჩამოსასვლელი ნულოვანი ბარიერი. ტერიტორიაზე მოვლა პატრონობის ღონისძიებები ამ დროისთვისაც ხორციელდება, რაც გამორიცხავს დამატებით ხარჯებს.
მოსალოდნელი შედეგი:
იდეის განხორციელების შედეგად : 1.უკეთესობისკენ შეიცვლება ქალაქის იერსახე, 2.მოწესრიგდება ტერიტორია, 3.ახალგაზრდებს ექნებათ მეტი შესაძლებლობა დაკავდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, 4.მოქალაქეებისთვის შეიქმნება დამატებითი სივრცე, რომელიც ხელს შეუწყობს სოციალიზაციას.
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „გ.ვ“ პუნქტი - ტერიტორია არ არის მერიის ბალანსზე. აღნიშნული ტერიტორია მდებარეობს საქართველოს საგზაო დეპარტამენტის განთვისების ზოლში. ცენტრალური გზიდან შესაბამისი დაცილების გამო საჭიროეს განსაკუთრებული ნებართვების მიღებას.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო