ხმის მიცემა
იდეის ნომერი: 20177
სტატუსი: ხმის მიცემის პროცესში
ხმების რაოდენობა:8
ავტორი: ზაზა ჯალაღანია
განხორციელების ვადა (დან): 2020-09-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-09-05
ბიუჯეტი: 11243
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

კედლის მომზადება

1

1400

საჭირო ინვენტარი

67

1343

მხატვარის ჰონორარი

1

5000

ესკიზის ჰონორარი

1

3500

გააგრძელე ისტორია

პროექტის მიზანი:
იდეა "გააგრძელე ისტორია" ემსახურება ქუჩის მხატვრობის ელემენტებით ეროვნული ღირებულებების პოპულარიზაციას, ახალგაზრდების მოტივირებასა და მათში ეროვნული თვითმყოფადობის გაძლიერების ხელშეწყობას.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
იდეა ითვალისწინებს ქ. ბათუმში ბაგრატიონის 117 ნომერში არსებული კედლის ნაწილის მოხატვას (140 კვ.მ ფართობზე: 3 მ-სიმაღლე, 70 მ - სიგრძე). გრძივ კედელზე მოიხატება 9 ჩარჩო, თითოეულ ჩარჩოში, ქრონოლოგიური პრინციპით დაიხატება შემდეგი ილუსტრაციები შესაბამისი წარწერებით: I ჩარჩო - საქართველოს ტერიტორიული საზღვრები, წარწერით "არავითარი სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია"; II ჩარჩო - საქართველოს დროშა; III ჩარჩო - თამარ მეფე და დავით აღმაშენებლი; IV ჩარჩო - შოთა რუსთაველის აფორიზმები; V ჩარჩო - ილია ჭავჭავაძე, წარწერით "ენა, მამული, სარწმუნოება"; VI ჩარჩო - ვაჟა-ფშაველა, ლექსით "არწივი"; VII ჩარჩო - სელიმ ხიმშიაშვილი, წარწერით "მე მჭრით თავს, მაგრამ გეტყვით გურჯისტანი სამუდამოდ ოსმალოს არ შერჩება. ამის ხსოვნას მე ჩემს შვილებს დავუტოვებ"; VIII ჩარჩო - თანამედროვე ბათუმის პეიზაჟი; IX ჩარჩო - ადგილობრივი ახალგაზრდების მიერ ექპრომტულად შექმნილი თემატური ნახატი. იდეის განხორციელების ნაწილში ახალგაზრდების ჩართულობა, გამოხატავს იდეის მთელ კონცეფციას - ახალგაზრდების მიერ ჩვენი ქვეყნის საამაყო ისტორიის გაგრძელებას. ნამუშევარი შესრულდება თეთრ, შავ და ყავისფერ ფერთა დომინაციით, ცისფერი ფერის უმნიშვნელო დეტალიზაციით. იდეისთვის - "გააგრძელე ისტორია" - შექმნილ ესკიზებზე, საავტორო უფლება აქვს იდეის ავტორს ზაზა ჯალაღანიას.
მოსალოდნელი შედეგი:
იდეის განხორციელების შედეგად: (1) ხელი შეუწყობა ახალგარდების ეროვნული თვითმყოფადობის გაძლიერებას; (2) ქალაქ ბათუმს შეემატება ახალი, თანამედროვე კულტურული ღირებულება; (3) გამრავალფეროვნდება ქალაქის ურბანულ იერსახე.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო