იდეის ნომერი: 20178
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: იზოლდა ხალვაში
განხორციელების ვადა (დან): 2021-09-30
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-09-30
ბიუჯეტი: 100000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

საინფორმაციო ელექტრონული ბილბორდი ტურისტს

30

3200

საინფორმაციო ელექტრონული ბილბორდი ტურისტს

პროექტის მიზანი:
ბათუმის, როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაციის მიზნით ტურისტების მეტი ინფორმირება კულტურული და ისტორიული ღირშესანიშნავი ობიექტების შესახებ. ქალაქის მასშტაბით ელექტრონული ბილბორდების მონტაჟი ხელს შეუწყობს მეტი გაიგოს უცხო ტურისტმა ქალაქის შესახებ, გააკეთოს სწორი არჩევანი კულტურული დასვენებისათვის, რაც გაზრდის მის კმაყოფილებას.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ზაფხულის პერიოდში, როცა ქალაქში მეტი ტურისტი შემოდის, ხშირად მქონია შემთხვევა, როცა ტურისტს მოუმართავს შეკითხვით რა დაათვალიეროს და სად წავიდეს. როცა ქალაქში იქნება საინფორმაციო ბილბორდები ტურისტებისთვის, მათი დაინტერესება გაიზრდება ქალაქი სრულად დაათვალიერონ და შესაძლებელია მეტი დროითაც დარჩნენ.
მოსალოდნელი შედეგი:
ბათუმის როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაცია და ასევე ეკონომიკური ზრდა.
განმარტება:
იდეის განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ განაცხადი სრულყოფილად არ არის შევსებული, არ არის მითითებული ხარჯთაღრიცხვა, კონკრეტული ლოკაცია, შემდგომი ადმინისტრირების საკითხი და სხვა დეტალები, რომლებიც აუცილებელია პროექტის განხორციელებისათვის, აქედან გამომდინარე, „მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 03.08.2021 წლის N18 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის "გ.ა" ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, იდეა ვერ აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ აუცილებელ მოთხოვნებს - „განაცხადის ფორმა სრულყოფილად უნდა იყოს შევსებული“. შესაბამისად, მოცემული იდეა არ იქნა შერჩეული საჯარო ხმის მიცემის ეტაპზე მონაწილეობისათვის. არ არის განცხადება სრულყოფილად შევსებული.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო