იდეის ნომერი: 20184
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ღვთისავარი ხასიევი
განხორციელების ვადა (დან): 2020-09-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2020-09-05
ბიუჯეტი: 341050

ქართული საბრძოლო ხელოვნების თანამედროვე მუზეუმი

პროექტის მიზანი:
ქართული საბრძოლო ხელოვნების, როგორც ქართული კულტურის ერთერთი უმთავრესი ნაწილის პოპულარიზაცია, საქართველოს საბრძოლო კულტურის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, აღსაზრდელი თაობის ინტერესის გაღვიძება ტრადიციული საბრძოლო კულტურის მიმართ, ქ. ბათუმისათვის მნიშვნელოვანი კულტურულ-ტურისტული ობიექტის შემატება. ჩვენი ქვექნის კიდევ ერთი საამაყო კულტურის ნაწილის, ქართული საბრძოლო ხელოვნების გაცნობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. საქართველო როგორც ცივილიზაციის აკვანი, დიადი საბრძოლო კულტურისა და ისტორიის ქვეყანაა და ქართული საბრძოლო ხელოვნების თანამედროვე მუზეუმი ქ. ბათუმში იქნება ერთერთი მთავარი კერა ჩვენი საამაყო საბრძოლო კულტურის შესაცნობად.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მუზეუმის არსებობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქალაქის კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული პოტენციალის ზრდას. ამავდროულად ინფორმაციის გადმოცემის ხერხი, კერძოდ კი სხვადასხვა ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით შემუშავებული ჰოლოგრამული გამოსახულებებით შექმნილი სანახაობა, ამ ტექნოლოგიების მიმართ უზარმაზარი ინტერესიდან გამომდინარე განსაკუთრებით საინტერესო იქნება მოზარდებისათვის. უნდა აღინიშნოს ფაქტი, რომ ტრადიციული სამუზეუმო სივრცეებით დაინტერესება მოზარდ თაობაში იკლებს. თანამედროვე მიდგომა კი საშულაებას მოგვცემს მათი ინტერესის გაღვივების, რაც იქონიებს საკმაოდ ძლიერ საგანმანათლებლო ეფექტს. რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს მათ მეტ ჩართულობას ქართული საბრძოლო კულტურის განვითარებასა და ზოგადად ხელისშემწყობი პირობა იქნება მომავალი თაობის ჯანსაღი ცხოვრების წესით აღზრდის საქმეში. პროექტს გააჩნია დიდი ტურისტული პოტენციალი, მისი დახმარებით მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული დამსვენებელი შეძლებს გაიგოს, რომ საქართველო არა მხოლოდ ვაზის, ღვინის, სიმღერისა და ცეკვის არამედ მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ერთერთი უძლიერესი საბრძოლო ხელოვნებისა და კულტურის სამშობლოა. ქართული საბრძოლო ხელოვნების თანამედროვე მუზეუმში წარმოდგენილი იქნება საქართველოს, მისი კუთხეების - საბრძოლო ისტორია, არღჭურვილობა, ტრადიციები ფაქტები მოვლენები და ა.შ. ეს ყველაფერი გადმოცემული იქნება ჰოლოგრამული გამოსახულებებიასა და თანამედროვე ვიზუალური ტექნოლოგიების გამოყენებით. რაც საშუალებას გვაძლევს გადმოვცეთ მრავალსახოვანი ინფორმაცია ერთი და იგივე მოწყობილობების დახმარებით ეს კი მნიშვნელოვნად გვიზოგავს თანხებს საექსპონატო მუზეუმებისგან განსხვავებით. წარმოდგენილი იქნება საბრძოლო ხელოვნების ისტორია, საბრძოლო იარაღები, აღჭურვილობა, სახეობები, წეს ჩვეულებები და უამრავი საინტერესო მასალა. ამავდროულად საშვალება გვეძლევა გრაფიკის საშუალებით აღვადგინოთ, წარმოვადგინოთ დაკარგული და დაზიანებული ექსპონატები. ასევე წარმოვადგინოთ საბრძოლო ისტორიის მნიშვნელოვანი პიროვნებები, წარუდგინოთ საზოგადოებას ქართველ მებრძოლთა სახეები (მაგ: ხევსური, თუში მებრძოლო სრული აღთურვილობით, დამახასიეთებელი იარაღ საჭურველით და ა.შ). მნახველს საშუალება ექნება პირადად დაინახოს, შეიგრძნოს ისტორია დაბრუნდეს წარსულში და დააკვირდეს მოვლენებს. ჩატარდება უამრავი სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებები. მოცემული პროექტის პოტენციალი ამ მხრივ ფართოა, ის მუდმივად შეძლებს საკუთარი თავის განვითარებას და მუდამ უფრო და უფრო მეტს შესტავაზებს ვიზიტორებს.
მოსალოდნელი შედეგი:
ქ. ბათუმში გაჩნდება კიდევ ერთი კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული ობიექტი. ქართული საბრძოლო ხელოვნებასა და მის ისტორიას გაეცნობა უამრაავი ადამიანი მათ შორის ადამიანები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. გაიზრდება ქალაქის ტურისტული პოტენციალი. პროექტის საშუალებით ქალაქში იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ობიექტი რაც დაადასტურებს და ხაზს გაუსვამს ქალაქის ტექნოლოგიურად გავითარების სურვილს. მომავალ თაობას ექნება საშუალება ერთ სივრცეში გაეცნოს ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას და შესაბამისად გაიზრდება მათი ინტერესი ეროვნული სპორტისა და საბრძოლო ხელოვნების მიმართ. მეტი ახალგაზრდა ჩაერთვება ეროვნულ სახეობებსა და შეარჩევს მისთვის სასურველ ჯანსაღი ცხოვრების სტილს. ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ეროვნული აზროვნებისა და ფასეულობების გაზრდას, რაც ჯანსაღი საზოგადოების ერთერთი საწინდარია. საშუალებას მისცემს ქართული საბრძოლო ხელოვნების სხვადასხვა სახეობებს ახლად გააცნონ დაინტერესებულ საზოგადოებას თავიანთი საქმიანობა, რაც დამატებით ბიძგს მისცემს მათ განვითარებისათვის.
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „დ.გ.“ პუნქტი - პროექტის განხორციელება დაკავშირებულია შემდგომ საოპერაციო ხარჯებთან

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო