იდეის ნომერი: 20185
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: სოფიო ბერიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2021-01-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-12-31
ბიუჯეტი: 210000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

პირის გადამზადება

1000

100

ტრენინგისთვის საჭირო დარბაზი და ლანჩი

50

1000

დეფიბრილატორი/ პირველადი დახმარების ყუთი

10

5000

პროექტის მენეჯერის ხელფასი

10

500

ტექნიკური აღჭურვა და ბრენდინგი

1

5000

ბათუმის გული

პროექტის მიზანი:
მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე - რაც გულისხმობს ჰოსპიტალს გარეთ და სამედიცინო დაწესებულებაში გაჩერებული გულის მუშაობის აღდგენისთვის საჭირო პირველადი, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უნარ-ჩვევების მასიურად დაუფლებას ბათუმის მკვიდრ მოსახლეობას შორის.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
გულის გაჩერების ფაქტი საკმაოდ ხშირად ფიქსირდება კლინიკის გარეთ,ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული შემთხვევაა საქართველოში, მათ შორის ბათუმში.მსოფლიოში სტატისტიკურად 5-დან 4 ადამიანს არ შეუძლია პირველადი დახმარების გაწევა რომელიც, აუცილებელია ჩატარდეს შემთხვევიდან რამდენიმე წუთში, გულის მუშაობის აღდგენა კი ძირითადად მაშინ, თუ გულ-ფილტვის რეანიმაციას დაიწყებს გვერდით მყოფი პირი. იმისათვის, რომ ბევრ გულ გაჩერებულ ადამიანს გაუმართლოს და მის გვერდით შემთხვევით მყოფმა შეძლოს დახმარების გაწევა, საჭიროა საზოგადოება მასიურად იყოს დატრენინგებული ე.წ. გფრ გულ-ფილტვის რეანიმაციის უნარ-ჩვევებში. ეს ყველაზე კეთილშობილი და სიცოცხლის გადარჩენისკენ მიმართული უნარ-ჩვევაა, რომელსაც განვითარებლ სამყაროში ფლობს თითქმის ნებისმიერი მოქალაქე. .გულის გ აჩერება შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ადგილას და ამ მდგომარეობიდან ადამიანის გამოყვანა პირდაპირ კავშირშია დახმარების დროსთან , დეფიბრილატორის ხელმისაწვდომობასთან და მისი გამოყენების ცოდნასთან; იმისათვის რომ შემთხვევა არ დასრულდეს ლეტალურად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პირველივე წუთებში, სამედიცინო დახმარების მოსვლამდე შემთხვევის ადგილზე მყოფი ადამიანების მიერ მოხდეს პირველადი დახმარების აღმოჩენა. შესაბამი ტრენინგის ჩატარების შემდეგ,ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ისწავლოს გულ-ფილტვის რეანიმაციის ბაზისები. პროექტის მიზანი კი სწორედ ამ უნარ-ჩვევების დაუფლებაა, რომელიც ჩაუტარება შესაბამის სამედიცინო ტრენინგ ცენტშრი კვალიფიციური ტრენერების მიერ; პროექტის ფარგლებში საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, მაგალითად გაჩერებებზე განთავსდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთი , სადაც იქნება ყველა საჭირო ინვენტარი,მათ შორის გარეგანი ავტომატური დეფიბრილტორი, რომელიც ერთერთი გადამწყვეტი ინსტრუმენტია ადამიანის გადასარჩენად გულის გაჩერების დროს.
მოსალოდნელი შედეგი:
გაჩერებული გულის აღდგენის გაზრდილი სტატისტიკა, ადამიანების ცნობიერების ამაღლება, მოხალისეების მიერ მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე. ცოდნის გაზიარება. დამატებითი ინფორმაცია პირველადი სამედიცინო დახმარების ყუთის განთავსება: უნივერსტეტებში, სკოლებში, დიდ სავაჭრო ცენტრებში , აეროპოტში, ბულვარში; გაჩერებაზე და აქ მომუშავე პერსონალის კვალიფიციური გადამზადება - ბათუმის გულში გაჩერებული გულის აღსადგენად!

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო