იდეის ნომერი: 20190
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: სოფიო ნიკოლაიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2021-02-05
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-06-05
ბიუჯეტი: 30200
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

ქოთნის დიზაინი

1

1000

ქოთნის დამზადება

40

200

მცენარეთა შეძენა

80

250

მცენარეთა დარგვა

80

15

ავტობუსის მოსაცდელის გამწვანება

პროექტის მიზანი:
ავტობუსის მოსაცდელების გამწვანება
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ტოკიოს მაგალითზე, კარგი იქნებოდა თუკი ჩვენს ქალაქში ავტობუსის მგზავრთა მოსაცდელების გამწვანება მოხდებოდა. ქალაქის მაშტაბით აირჩევა 20 ავტობუსის მგზავრთა მოსაცდელი. თითოეულზე სპეციალური დიზაინით შექმნილ ქოთნებში ჩაირგვება მარადმწვანე და ხვიარა მცენარეები.
მოსალოდნელი შედეგი:
ჩვენი ქალაქელებისა და ბათუმის სტუმრებისათვის ავტობუსის მოლოდინი იქნებოდა საინტერესოდ გატარებული დრო - სიმწვანეში :).
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის „გ.დ.“ პუნქტი - ამჟამად ქონება არ არის მერიის ბალანსზე, გაცემულია იჯარით. შპს ალმა (ავტობუსის გაჩერებების მოიჯარე) უარს ამბობს გამწვანებასვის მოსაცდელის დათმობასთან დაკავშირებით. გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არსებული შუში მოსაცდელებზე მცენარეების გაშვება არამიზანშეწონილია და მოხდება მათი მარტივად დაზიანება შუშის სიმხურვალიდან გამომდინარე, ასევე გართულდება მისი მოვლის პირობები.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო