იდეის ნომერი: 20222
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ჯაბა მამულაიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2023-03-12
განხორციელების ვადა (მდე): 2023-12-12
ბიუჯეტი: 1000000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

კონკურსი

1

40000

{

გუნდების დაფინანსება

12

40000

{

ღონისძიებების დაფინანსება

12

40000

დამატებით ფაილები

ბავშვთა შემოქმედებითი კოლექტივების აღლუმები

პროექტის მიზანი:
ბათუმის კულტურულ-ეკონომიკური განვითარება.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
საჭიროა ჩატარდეს კონკურსი და ჩამოყალიბდეს 12 შემოქმედებითი გუნდი რომელიც მოიძიებს ბათუმის სკოლებში დაახლოებით 100-მდე ბავშვს და მოამზადებს გარკვეულ პროგრამებს და მოაწყობს აღლუმს ბათუმის ქუჩებში. ბათუმშიც უნდა გამოუყოს 12 მოსახერხებელი ლოკაცია სადაც ეს აღლუმები ჩატარდება მთელი წლის განმავლობაში მოანვლეობით. ასე რომ, თითოეულ გუნდს შეეძლება ყველგან ანახოს თავისი პროგრამა. საჭიროა დაფინანსდეს კონკურსი, გუნდები და ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
ამით გაიზრდება ბათუმის ტურისტული მიმზიდველობა, განვითარდება სამკერვალო თუ საკონდიტრო წარმოება. ექნება კიდევ სხვა დადებითი შედეგებიც (ბავშვების განათლების დონის ამაღლება, სხვა წარმოებების თუ სავაჭრო ობიექტების განვითარება და სხვა).

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო