იდეის ნომერი: 20223
სტატუსი: მიმდინარე
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: ლევან კომახიძე
განხორციელების ვადა (დან): 2022-12-12
განხორციელების ვადა (მდე): 2022-12-12
ბიუჯეტი: 199486
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

{

მოძრავი სამიზნეების სასროლი აპარატი

1

21044

{

თეფშების სასროლი აპარატის მართვის მოწყობილობები

1

1402

{

თეფშების სასროლი აპარატის ბუნკერის მოწყობა

1

3500

{

სასროლეთის საწყობი 20კვ მ. ფართობით

1

29000

{

სასროლეთის ადმინისტრაციული შენობა 80 კვადრატული მეტრი ფართობით

1

123040

{

სასროლეთის სათვალთვალო კამერები

17

200

{

სასროლეთის შემოსაზღვრის ხარჯები

1

18000

სპორტინგის მოედანი

პროექტის მიზანი:
პროექტის მიზანია ჩვენს ლამა ქალაქს შეემატოს კიდევ ერთი საინტერესო და სპორტულად მიმზიდველი ლოკაცია, რომელიც მოსახლეობის ფართო ფენებში კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას გაუწევს სპორტინგს, როგორც სპორტის სახეობას., მასში ახალგაზრდების ჩართვას, სამომავლოდ საქართველოს წარმოჩენას მსოფლიო არენაზე
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
ჩემ მიერ შემოტავაზებული პროექტი მოიცავს ჩვენი ქალაქის ტერიტორიაზე ან მის მიმდებარედ ისეთი ტერიტორიის შერჩევას, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მოეწოს სასროლეთი, მოძრავს ამიზნეზე სროლაში. როგორც ცნობილია, ბოლო დროს სპორტის ეს სახეობა საკმაო პოპულარობით სარგებლობს ყველა ტაობის ადამიანში. აღნიშნული ობიექტი საინტერესო იქნება როგორც ადგილობვრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ჩვენი ქალაქის ვიზოტორებისთვისაც, რომელთა რიცხვიც სულ უფრო და უფრო იზრდება.
მოსალოდნელი შედეგი:
კმაყოფილი თანაქალაქელები, რომელთაც ექნებათ გართობის საშულება, ტურისტულად კიდევ ერთი საინტერესო ლოკაცია

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო