იდეის ნომერი: 20151
სტატუსი: დაწუნებული
ხმების რაოდენობა:0
ავტორი: თეონა დალაქიშვილი
განხორციელების ვადა (დან): 2021-11-01
განხორციელების ვადა (მდე): 2021-09-01
ბიუჯეტი: 90000
ხარჯთაღრიცხვა

დასახელება

რაოდ.

ერთ. ფასი

სივრცის მოწყობა

1

50000

სივრცის კონცეფციის შექმნა და ადმინისტრაცია

1

40000

საერთო სამუშაო ჰაბი ბათუმში

პროექტის მიზანი:
ბათუმი არის ქალაქი, სადაც ცხოვრობს უამრავი ქართველი, ასევე უცხოელი ფრილანსერი, ადამიანები უფრო და უფრო აქტიურად მუშაობენ დისტანციურად, პანდემიის ფონზე კი საქართველოს მთავრობამ მოიწვია უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომ იმუშაონ დისტანციურად საქართველოდან. სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტად დგას საჭიროება შეიქმნას ჰაბი, სადაც ახალგაზრდებს, ფრილანსერებს, და ზოგადად ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა გამოიყენოს საერთო სამუშაო სივრცე. Coworking კულტურა უფრო და უფრო მეტად იკიდებს ფეხს, ყველა დიდ თუ პატარა ქალაქში დგება მსგავსი სივრცეების არსებობის საჭიროება. სივრცის მიზანი იქნება: 1. მისცეს შესაძლებლობა ქართველ და უცხოელ ფრილანსერებს ქონდეთ სტაბილური საერთო სამუშაო სივრცე (კონკრეტული საფასურის სანაცვლოდ) 2. მისცემს ახალგაზრდებს, ანტრეპრენერებსა და სტარტაპერებს, ასევე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შესაძლებლობას გამოიყენონ საერთო სამუშაო სივრცე უსასყიდლოდ, ან სიმბოლურ ფასად, შესაბამისად მოხდება მსგავსი საქმიანობის ზოგადი ხელშეწყობა. 3. სივრცე ხელს შეუწყობს ქალაქის გავითაფრებას, სხვადასხვა ტიპის კულტურული, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო ღონისძიებების მასპინძლობას სივრცე იქნება მრავალფუნქციური, იქნება როგორც საერთო სამუშაო სივრცის ოთახები, ასევე საგამოფენო/სატრენინგო დარბაზი და კაფეტერია. მსგავსი სივრცე ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ბათუმში მცხოვრები სხვადასხვა ადამიანის გააქტიურებასა და საინტერესო იდეების განვითარების ხელშეწყობაში.
პროექტის დასაბუთება და აღწერა:
საერთო სამუშაო სივრცე ჭირდება ყველა დიდ ქალაქს, მით უფრო, ბათუმი თავისი სპეციფიკით უფრო მეტად საჭიროებს მსგავს სივრცეს: - საინტერესო ახალგაზრდები - მეწარმეული კულტურის განვითარების შესაძლებლობა - საინტერესო კულტურული. ღონისძიებების გამართვის შესაძლებლობა - მნიშვნელოვანია მოხდეს იმ ახალგაზრდების დაკავშირება ერთმანეთთან, ვინც შესაძლოა სრულად შეცვალოს ქალაქის ეკოსისტემა კრეატიული მიმართულებით - აუცილებელია საერთო სივრცე ახალგაზრცდებისათვის, რომელსაც ექნება კულტურული და საგანმანათლებლო დანიშნულება პანდემიიდან გამომდინარე, ბათუმი შესაძლოა გახდეს ფრილანსერების ჰაბი, რაც ქალაქის განვითარებისთვის ცალსახად იქნება. ძალიან. მნიშვნელოვანი, ამისთვის კი აუცილებელია შესაბამისი სამუშაო სივრცე.
მოსალოდნელი შედეგი:
მსგავსი ჰაბის შექმნა გამოიწვევს: - ქალაქში ახალი მულტიფუნქციური ცენტრის გაჩენას - ახალგაზრდების კრეატიული, კულტურული, საგანმანათლებლო და სამეწარმეო იდეების განვითარებას - უფრო მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტის მოზიდვას -საქართველოს მთავრობის ახალი პროგრამის: იმუშავე დისტანციურად საქართველოდან" ფარგლებში, უფრო მეტი ადამიანის მოზიდვაა შესაძლებელი ბათუმში - ბათუმი უფრო მეტად აიღებს საკუთარ თავზე ბევრი საინტერესო ღონისძიების მასპინძლობას დასავლეთ საქართველოში, რასაც არა მხოლოდ დიდი სასტუმროები შეძლებენ, არამედ იქნება ჰაბი, სადაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი აქტივობების განხორციელება.
განმარტება:
ქ. ბათუმის მერის ბრძანება #729-ის “გ.დ” პუნქტი - საკითხი სცდება მერიის უფლებამოსილების ფარგლებს. პროექტი მოიცავს კერძო კომპანიების ინტერესის სფეროს და ქალაქში უკვე არსებობს ბიზნეს სექტორის მიერ შექმნილი მსგავსი სამუშაო სივრცეები.

კომენტარები

© 2019 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო