ქუჩების, სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო სივრცეების კეთილმოწყობა

#20212 მეხსიერება

პროექტის მიზანია რკინის მონუმენტის დადგმა ბათუმის ცენტრალურ პარკში, ნურის ტბის პირას. ნამუშევარი წარმოადგენს სიმბოლურ კომპოზიციას, რომელიც ეყრდნობა რკინის სვეტს.სვეტის თავზე მოთავსებულია ნახევარწრიული ფორმის ასო ბგერა "ა", რომელიც აჭარას აღნიშნავს. მასზე სიმეტრიულად დატანილია 6 დისკი ქალაქ ბათუმის აღმნიშვნელი ასოებით - "ბათუმი". კომპოზიციის ცენტრში დამონტაჟებული იქნება გემი "არგო", რაც კოლხეთში არგონავტების მოგზაურობას, შავი ზღვის მშნიშვნელობას, ჩვენი რეგიონის და ქალაქის მსოფლიო კულტურულ პროცესებში ინტეგრირების ასახვას.

გიორგი ხიტირი
2022-12-11

ქუჩების, სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო სივრცეების კეთილმოწყობა

#20217 უსაფრთხო ქუჩები

პროექტის მიზანია ბათუმში კონკრეტული ქუჩები გავხადოთ უსაფრთხო, როგორც ქვეითთათვის ასევე ავტომობილით მოსარგებლებისათვის. ძირითადად, ვფიქრობთ რომ ეს გამოწვეულია შუქნიშნის არ არსებობით, ან ,,დაწოლილი პოლიციელის“ არ არსებობით. მნიშვნელოვანია აღმოიფხვრას ეს პრობლემა, რადგან აუცილებელია საზოგადოება ცხოვრობდეს მშვიდ და უსაფრთხო ქალაქში. ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ შუქნიშმის დამონტაჟება ან პანდუსების დაყენება. ჩვენი პრიორიტეტია, რომ მოქალაქეები ცხოვრობდნენ და გადაადგილდებოდნენ უსაფრთხო ქალაქში. იქ სადაც თავს იგრძნობენ დაცულად.

დიანა ვარშანიძე
2022-12-12