კეთილმოწყობა

#20139 ერთად, ბათუმისთვის

წარმოდგენილი პროექტი, მიზნად ისახავს, ქ. ბათუმში, ი.გოგებაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სანაპირო ზოლის (კონკრეტულად კი რესტორანი „სანაპიროდან“ რესტორანი „მაჭახელას“ სანაპირო ზოლის ჩათვლით არსებული მონაკვეთი) კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარებას რაც უდაოდ წარმოადგენს ბათუმის ერთ-ერთ მნიშნელოვან ისტორიულ ნაწილს და სავიზიტო ბარათს. პროექტის მიზანია, დამატებით გავაჩინოთ ახალი ტურისტული ლოკაცია, რომელიც სრულად იქნება ხელმისაწვდომი როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო დამსვენებლებისთვის რაც დადებითად აისახება ჩვენი ქალაქის იერსახეზე, ტურისტულ პოტენციალზე და როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ადგილობრივი მოქალაქეების ბიუჯეტზე.

გიგა ფარტენაძე
2021-09-28