go down

2021 წლის გამარჯვებული იდეები

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

#20146 "ბათუმი-ველოქალაქი"

"ბათუმი-ველოქალაქი" პროექტის მიზანია ველომომხმარებელთათვის ადაპტირებული და ინკლუზიური ველოგარემოს შექმნა. ასევე, ველოსიპედის, როგორც ალტერნატიული, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ერთ-ერთ სახეობაზე ცნობიერების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობა. ბათუმის გეოგრაფიულ-ლადშაპტური მონაცემები შესაძლებლობას იძლევა ქალაქმა გააგრძელოს ველოგარემოსა და ველოუსაფრთხოების გაუმჯობესების პოლიტიკა. ველოინკლუზიურობის უზრუნველყოფის მიზნით პროექტში გათვალისწინებულია ბათუმის ადინისტრაციული საზღვრების შიგნით, ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხო ველოგასაჩერებელი ადგილების, ველოსიპედის შესაკეთებელი ხელსაწყო კარადებისა მოწყობა-განთავსება.

ანა ნიქაბაძე
2020-08-16

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20170 მობილური კინოთეატრი

პროექტი გაზრდის ახალგაზრდების ინტერესს ქართული კინო-ხელოვნების მიმართ, გააცნობს მათ კინოხელოვნებაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების ხერხებს და უახლეს ტენდენციებს. პროექტი „მობილური კინოთეატრის"–ის განხორციელების არსი ასევე იმაში მდგომარეობს, რომ სტუდენტების დიდ ნაწილს ხშირად არ აქვთ საშუალება იხილოს ახალი ქართული კინოპროდუქცია, ასევე კინო-ინდუსტრიაში არსებული სიახლეების შესახებ უმეტესობა იღებს ინფორმაციას ტელევიზიიდან ან ინტერნეტიდან სადაც ინფორმაცია არის დიდი რაოდენობით მოცემული და არ არის სტრუქტურირებული. ჩვენი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაინტერესებულ სტუდენტებს ინფორმაციას მიაწვდიან გამოცდილი სპეციალისტები, რომლებიც კინოჩვენების, შემდეგ მოაწყობენ განხილვას და უპასუხებენ ყველა იმ კითხვას რომელიც მაყურებლებისთვის იქნება საინტერესო. პროექტის ინტერაქტიულობა არის მისი მთავარი პლიუსი. პროექტის არსია გააცნოს ახალგაზრდებს ახალი ქართული კინო და მოახდინოს ქართული კინოხელოვნების პოპულარიზაცია. კინო როგორც ხელოვნება, ძალიან მრავალმხრივია და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ის ინტერაქციის საშუალებაც გახდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. გარდა სრულმეტრაჟიანი ფილმებისა, სულ უფრო პოპულარულები ხდება კინოხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, როგორიცაა სერიალი, დოკუმენტალისტიკა, კინონოველები და მანიფესტები, მოკლემეტრაჟიანი რგოლები, ვიდეოარტები და ა.შ. ბევრი ქვეყანა საკუთარ კინოინდუსტრიას იყენებს როგორც ტურიზმისა და კულტურის ეკონომიკის გამაძლიერებელ ფაქტორს.

სოფიკო თოქმაჯიშვილი
2020-09-05

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20175 ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა ბაფიტი / street art movement BAFFITI

მსოფლიო ხელოვნებაში დიდი ადგილი უჭირავს ქუჩის ხელოვნებას. მოძრაობა "ბაფიტის" როლი კი პატარა საზღვაო ქალაქის ხელოვნების ცენტრად ქცევაში უნიკალური იქნება. უნდა ვაღიაროთ, რომ ბათუმში მრავლადაა უსახური კედლები, რომლებიც ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს, არ ერწყმის არქიტექტურულ ანსამბლს; ნეგატიურ გავლენას ახდენს მნახველზე და დამაზიანებელია ქალაქის საიმიჯო იერსახისათვის. გარდა ამისა, ბათუმი განებივრებულია დიდი შესაძლებლოების მქონე ახალგაზრდა ხელოვანებით, რომლებიც უმეტესწილად საკუთარი ინიციატივით და ფინანსური კონტრიბუციით ცდილობენ ქალაქის იერსახეზე იზრუნონ. ვერ ხდება შემოქმედთა პოტენიციალის რეალიზება იმ პირობებში, როცა მათი ნიჭი და ახალგაზრდული ენერგია სწორად შეიძლება იქნეს გამოყენებული საზოგადოერივი საქმისთვის. მათ ხელეწიფებათ არსებული მოცემულობა გამოიყენონ როგორც პლატფორმა, რომელიც გამოხატავს ქალაქის მოსახლეობის მსოფლმხედველობას და სწორ მესიჯებს დატოვებს ვიზიტორებისათვის, რაც ბათუმისთვის, როგორც ტურისტული რეგიონის ცენტრისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. იდეის მ ი ზ ნ ე ბ ი : 1. ქალაქის იერსახის გალამაზება; 2. ადგილობრივი ადამიანური (შემოქმედებითი, ინტელექტუალური და ფიზიკური) რესურსების გამოყენება; 3. ქუჩის მხატვრობის პოპულარიზაცია; 4. სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; 5. მოსახლეობის ჩართვა საკუთარი ქალაქის ცხოვრებაში; 6. ახალგაზრდების მიერ ხელოვნების ამ სპეციფიკურ დარგის აღქმა და მასში უშუალო მონაწილეობა; 7. ვიზიტორებისთვის ერთგვარი აქცია-პერფორმანსის დემონსტრირება (თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პროექტის განხორციელების პერიოდი აქტიურ ტურისტულ სეზონს ემთხვევა), რაც ბათუმს ტრენდული ქალაქის იმიჯს შეუქმნის; 8. ქალაქის რეკლამირების დამატებითი შესაძლებლობა. 9. ქართველი მხატვრების ერთგვარი გაერთიანების ჩამოყალიბება, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებების შერწყმასა და იმპლემენტაციას ჩაუყრის საფუძველს. 10. რეგიონის მასშტაბით მხატვრული იდეების რეალიზება, რომელსაც აღნიშნული ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა "BAFFITI" უზრუნველყოფს. 11. მსოფლიოს წამყვანი ქუჩის მხატვრების ინტეგრაცია ქართულ სამხატვრო რეალობასთან და კულტურათა შორის მრავალფეროვნების დაახლოება. ბაფიტი ქალაქის მოძრაობაა, რომელიც რეგიონის მაშტაბით ქუჩის მხატვრობის იდეას რეალობად აქცევს და პროცესში უშუალოდ მოქალაქეები იქნებიან ჩართული.

იოსებ ჯორბენაძე
2020-09-05

იდეის შესახებ

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში 2021 წლისთვის მოქალაქეებმა ვებ-გვერდზე www.idea.batumi.ge 53 იდეა დაარეგისტირეს, საიდანაც ხმის მიცემის ეტაპზე გადავიდა 20 იდეა, რომლებმაც დააკმაყოფილეს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმები. ხმის მიცემა მიმდინარეობდა ონლაინ, 1-31 ოქტომბრის ჩათვლით. ხმის მიცემაში ჩართულები იყვნენ ბათუმში რეგისტრირებული საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები. ხმის მიცემის შედეგად გამოვლინდა 8 გამარჯვებული იდეა, რომლებიც ბათუმის მერიის 2021 წლის ბიუჯეტიდან 500 000 ლარით დაფინანსდება.


პროექტს „შენი იდეა ბათუმს“ ახორციელებს ბათუმის მერია და ბათუმის მუნიციპალური სერვისების სააგენტო. მხარდამჭერები: საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID/Georgia დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა GGI Georgia და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი