go down

ხმის მიცემის ეტაპზე გადასული 20 იდეა

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20172 უქომაგე ბათუმში

ზაფხულის სეზონის დასაწყისში, ერთთვიანი მასშტაბური უფასო სპორტულ-გასართობი სანახაობის მოწყობა ბათუმელი სპორტის მოყვარულებისთვის. პროექტის სოციალური მხარე - ახალგაზრდებისა და სტუდენტების დასაქმება და ხელშეწყობა სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია - ბათუმის მინი ფეხბურთის ჩემპიონატი ფანკლუბების წევრებით დაკომპლექტებული გუნდებს შორის. საგანმანათლებლო ასპექტი - მონაწილე ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის გაცნობა, კონცერტები, კულინარიული შოუები, შეხვედრები. გართობა - მონაწილე გუნდების ფანკლუბების მოწყობა, თემატური კონცერტები და შოუები, შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან - სახალხო საუბრების ფორმატი. ურთიერთობა კერძო სექტორთან - საქართველოში წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია (საკვები, და ა.შ), ადგილობრივი რესურსის მაქსიმალური ჩართვა.

idea.batumi.ge ირაკლი აბულაძე
idea.batumi.ge 2020-09-05
კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20170 მობილური კინოთეატრი

პროექტი გაზრდის ახალგაზრდების ინტერესს ქართული კინო-ხელოვნების მიმართ, გააცნობს მათ კინოხელოვნებაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების ხერხებს და უახლეს ტენდენციებს. პროექტი „მობილური კინოთეატრის"–ის განხორციელების არსი ასევე იმაში მდგომარეობს, რომ სტუდენტების დიდ ნაწილს ხშირად არ აქვთ საშუალება იხილოს ახალი ქართული კინოპროდუქცია, ასევე კინო-ინდუსტრიაში არსებული სიახლეების შესახებ უმეტესობა იღებს ინფორმაციას ტელევიზიიდან ან ინტერნეტიდან სადაც ინფორმაცია არის დიდი რაოდენობით მოცემული და არ არის სტრუქტურირებული. ჩვენი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაინტერესებულ სტუდენტებს ინფორმაციას მიაწვდიან გამოცდილი სპეციალისტები, რომლებიც კინოჩვენების, შემდეგ მოაწყობენ განხილვას და უპასუხებენ ყველა იმ კითხვას რომელიც მაყურებლებისთვის იქნება საინტერესო. პროექტის ინტერაქტიულობა არის მისი მთავარი პლიუსი. პროექტის არსია გააცნოს ახალგაზრდებს ახალი ქართული კინო და მოახდინოს ქართული კინოხელოვნების პოპულარიზაცია. კინო როგორც ხელოვნება, ძალიან მრავალმხრივია და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ის ინტერაქციის საშუალებაც გახდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. გარდა სრულმეტრაჟიანი ფილმებისა, სულ უფრო პოპულარულები ხდება კინოხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებები, როგორიცაა სერიალი, დოკუმენტალისტიკა, კინონოველები და მანიფესტები, მოკლემეტრაჟიანი რგოლები, ვიდეოარტები და ა.შ. ბევრი ქვეყანა საკუთარ კინოინდუსტრიას იყენებს როგორც ტურიზმისა და კულტურის ეკონომიკის გამაძლიერებელ ფაქტორს.

idea.batumi.ge სოფიკო თოქმაჯიშვილი
idea.batumi.ge 2020-09-05
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

#20146 "ბათუმი-ველოქალაქი"

"ბათუმი-ველოქალაქი" პროექტის მიზანია ველომომხმარებელთათვის ადაპტირებული და ინკლუზიური ველოგარემოს შექმნა. ასევე, ველოსიპედის, როგორც ალტერნატიული, ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ერთ-ერთ სახეობაზე ცნობიერების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობა. ბათუმის გეოგრაფიულ-ლადშაპტური მონაცემები შესაძლებლობას იძლევა ქალაქმა გააგრძელოს ველოგარემოსა და ველოუსაფრთხოების გაუმჯობესების პოლიტიკა. ველოინკლუზიურობის უზრუნველყოფის მიზნით პროექტში გათვალისწინებულია ბათუმის ადინისტრაციული საზღვრების შიგნით, ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხო ველოგასაჩერებელი ადგილების, ველოსიპედის შესაკეთებელი ხელსაწყო კარადებისა მოწყობა-განთავსება.

idea.batumi.ge ანა ნიქაბაძე
idea.batumi.ge 2020-08-16
კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20175 ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა ბაფიტი / street art movement BAFFITI

მსოფლიო ხელოვნებაში დიდი ადგილი უჭირავს ქუჩის ხელოვნებას. მოძრაობა "ბაფიტის" როლი კი პატარა საზღვაო ქალაქის ხელოვნების ცენტრად ქცევაში უნიკალური იქნება. უნდა ვაღიაროთ, რომ ბათუმში მრავლადაა უსახური კედლები, რომლებიც ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს, არ ერწყმის არქიტექტურულ ანსამბლს; ნეგატიურ გავლენას ახდენს მნახველზე და დამაზიანებელია ქალაქის საიმიჯო იერსახისათვის. გარდა ამისა, ბათუმი განებივრებულია დიდი შესაძლებლოების მქონე ახალგაზრდა ხელოვანებით, რომლებიც უმეტესწილად საკუთარი ინიციატივით და ფინანსური კონტრიბუციით ცდილობენ ქალაქის იერსახეზე იზრუნონ. ვერ ხდება შემოქმედთა პოტენიციალის რეალიზება იმ პირობებში, როცა მათი ნიჭი და ახალგაზრდული ენერგია სწორად შეიძლება იქნეს გამოყენებული საზოგადოერივი საქმისთვის. მათ ხელეწიფებათ არსებული მოცემულობა გამოიყენონ როგორც პლატფორმა, რომელიც გამოხატავს ქალაქის მოსახლეობის მსოფლმხედველობას და სწორ მესიჯებს დატოვებს ვიზიტორებისათვის, რაც ბათუმისთვის, როგორც ტურისტული რეგიონის ცენტრისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. იდეის მ ი ზ ნ ე ბ ი : 1. ქალაქის იერსახის გალამაზება; 2. ადგილობრივი ადამიანური (შემოქმედებითი, ინტელექტუალური და ფიზიკური) რესურსების გამოყენება; 3. ქუჩის მხატვრობის პოპულარიზაცია; 4. სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; 5. მოსახლეობის ჩართვა საკუთარი ქალაქის ცხოვრებაში; 6. ახალგაზრდების მიერ ხელოვნების ამ სპეციფიკურ დარგის აღქმა და მასში უშუალო მონაწილეობა; 7. ვიზიტორებისთვის ერთგვარი აქცია-პერფორმანსის დემონსტრირება (თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პროექტის განხორციელების პერიოდი აქტიურ ტურისტულ სეზონს ემთხვევა), რაც ბათუმს ტრენდული ქალაქის იმიჯს შეუქმნის; 8. ქალაქის რეკლამირების დამატებითი შესაძლებლობა. 9. ქართველი მხატვრების ერთგვარი გაერთიანების ჩამოყალიბება, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებების შერწყმასა და იმპლემენტაციას ჩაუყრის საფუძველს. 10. რეგიონის მასშტაბით მხატვრული იდეების რეალიზება, რომელსაც აღნიშნული ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა "BAFFITI" უზრუნველყოფს. 11. მსოფლიოს წამყვანი ქუჩის მხატვრების ინტეგრაცია ქართულ სამხატვრო რეალობასთან და კულტურათა შორის მრავალფეროვნების დაახლოება. ბაფიტი ქალაქის მოძრაობაა, რომელიც რეგიონის მაშტაბით ქუჩის მხატვრობის იდეას რეალობად აქცევს და პროცესში უშუალოდ მოქალაქეები იქნებიან ჩართული.

idea.batumi.ge იოსებ ჯორბენაძე
idea.batumi.ge 2020-09-05
კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20158 თანამედროვე ხელოვნების კედელი - გალერეა

ბათუმი არის ტურისტული ქალაქი, რომელსაც თანამედროვე ხელოვნების წარმოსაჩენად ესაჭიროება ალტერნატიული საგამოფენო სივრცეები. ბათუმში ჩამოსულ ტურისტებს, ტრადიციულ კულტურულ სანახაოებთან ერთად, უნდა ჰქონდეთ ადგილობრივი თანამედროვე ხელოვნების გაცნობის შესაძლებლობა. დღეს ასეთი ლოკაციები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხვადასხვა ტურისტულ ჯგუფებში. ასევე, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ხელოვანებმა წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და ნამუშევრები გააცნონ ფართო საზოგადოებას. პროექტში მონაწილეობას მიიღებს ქართველი და უცხოელი ხელოვანები.

idea.batumi.ge ლევან გელიაშვილი
idea.batumi.ge 2020-09-04
კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20150 ბათუმის სამაგიდო თამაშების კლუბის ჩამოყალიბება

პროექტის მიზანია, ქ. ბათუმში გაჩნდეს ახალგაზრდებისათვის სამაგიდო თამაშების კუთხე, სადაც ახალგაზრდები, და არამარტო, სხვა დაინტერესებული პირები, უფასოდ შეძლებენ: ა) საინტერესო სამაგიდო თამაშების თამაშის სწავლებას; ბ) სამაგიდო თამაშების თამაშს, ათვისებას; მათ შესახებ ინფორმაციის მიღებას; გ) შემეცნებითი სამაგიდო თამაშების თამაშით სასარგებლო უნარების გამომუშავებას; დ) მსგავსი ინტერესების მქონე თანატოლების გაცნობას; ე) ჯანსაღი, ალტერნატიული გართობის საშუალებისათვის სივრცის შექმნას. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, აქვე აღვნიშნავ, რომ „სამაგიდო თამაშებში“ არ იგულისხმება ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აზარტული, მომგებიანი ან სხვა თამაშობები, არამედ გასართობი (როგორიცაა მაგალითად ჭადრაკი, Settler of catan ა.შ), შემეცნებითი, მათ შორის ისტორიული ხასიათის მატარებელი სამაგიდო თამაშები, რომლებიც ეხმარება მოთამაშეს კოგნიტური, სოციალური, მახსოვრობის, ლიდერობის, მოლაპარაკების უნარების და სხვა აუცილებელი თვისებების გამომუშავებაში.

idea.batumi.ge გიორგი კეკენაძე
idea.batumi.ge 2020-08-31
კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

კულტურული, სპორტული ან ახალგაზრდული საკითხები

#20168 ბათუმის კულტურული ელექტრონული რუკა

1. ელექტრონული გვერდის შექმნა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით - ინფორმაციული, ვიზუალური, დოკუმენტური, სანახაობითი და საინტერესო მოვლების ამსახველი, ისტორიული ფასეულობების, კულტურული ღირებულებების მოძიება, თავმოყრა და ერთიან სივრცეში განთავსება; 2. ქალაქ ბათუმის კულტურული (ხელოვნება (მოქანდაკეობა (ძეგლები), მხატვრობა, ხუროთმოძღვრება (არქიტექტურა, მ.შ. კულტურული მემკვიდრეობა), კინომატოგრაფია (დოკუმენტური კინო, ანიმაციური ფილმები, მხატვრული კინო), ლიტერატურა (მწერლები - დრამატურგია, პოეზია, პროზა), მუსიკა, თეატრი, მუზეუმი, ფოლკლორი (სიმღერა, ქორეოგრაფია), ფოტოხელოვნება, რწმენა (მითოლოგია, რელიგია, ფილოსოფია), კულინარია, გართობა...) ელექტრონული რუკის შექმნა; 3. ბათუმის / აჭარის / საქართველოს - მდიდარი კულტურის, მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული ღირებულებების, უძველესი ტრადიციებისა და ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის თვითმყოფადობის - ქართული ფასეულობების, რომელიც არის მსოფლიო კულტურის, საგანძურის შევსების უშრეტი და მადლიანი წყარო, წარმოჩინება, საერთაშორისო ინტერესის გაღვივება, პოპულარიზაცია, რეკლამირება;

idea.batumi.ge ირაკლი ღლონტი
idea.batumi.ge 2020-09-05

იდეის შესახებ

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის „შენი იდეა ბათუმს“ ფარგლებში ხმის მიცემის ეტაპზე გადავიდა 20 იდეა. ხმის მიცემა მიმდინარეობს ონლაინ, 1-31 ოქტომბრის ჩათვლით. ხმის მიცემაში ჩართვა შეუძლია ბათუმში რეგისტრირებულ საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს. ჯამში ერთ მოქალაქეს შეუძლია ხმა მისცეს სამ იდეას. ხმის მიცემისთვის აუცილებელია ერთჯერადი რეგისტარციის გავლა და ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია. საბოლოო გამარჯვებული იდეები ბათუმის მერიის 2021 წლის ბიუჯეტიდან 500 000 ლარით დაფინანსდება.

პროექტს „შენი იდეა ბათუმს“ ახორციელებს ბათუმის მერია და ბათუმის მუნიციპალური სერვისების სააგენტო. მხარდამჭერები: საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID/Georgia დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროგრამა GGI Georgia და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი